Prace magisterskie

Prace magisterskie

 

Opiekun: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

 

1. „Prekursory katalizatorów z udziałem metali przejściowych preparowane metodą zol-żel” - rok 2000.

2. „Kompleksy Eu(III) z heteropolianionami spułapkowane w matrycy kserożelowej jako materiały luminezujące” - rok 2001.

3. „Rekonesansowe badania spektroskopowe materiałów kserożelowych domieszkowanych kompleksami Eu(III) z heteropolianionami, także z udziałem nanostruktur” - rok 2002.

4. „Transfer energii w układach CaWO4-Ln(III) i solach Ln2(WO4)3 spułapkowanych w matrycach kserożelowych” - rok 2004.

5. „Synteza oraz właściwości luminezujące materiału zawierającego Ln2-xDyx(WO4)3 (gdzie Ln=La,Gd) spułapkowanego w kserożelu krzemionkowym” - rok 2012.

6. „Opracowanie receptur oraz ocena właściwości nawilżających masek hydrożelowych z peptydami” - rok 2013.

7. „Otrzymywanie oraz własności układów zawierających rodaminę 110 oraz rodaminę 101 w materiałach hybrydowych w postaci cienkich warstw” - rok 2013.

8. „Opracowanie serii kosmetyków o silnych właściwościach nawilżających” - rok 2014.

9. „Otrzymanie i własności nowych materiałów hybrydowych domieszkowanych rodaminą B w formie cienkich warstw” - rok 2014.

10. „Opracowanie serii kosmetyków w oparciu o surowce naturalne przeznaczone dla psów o atopowym zapaleniu skóry” - rok 2015.

11. „Opracowanie serii kosmetyków w oparciu o surowce naturalne przeznaczonych do skóry z atopią” - rok 2015.

12. „Synteza oraz badanie właściwości luminescencyjnych nowych materiałów zawierających CaWO4:xDy unieruchomionych w kserożelu krzemionkowym” - rok 2016.

13. „Otrzymywanie nowych filtrów UV na bazie ditlenku tytanu” - rok 2016.

14. „Opracowanie receptury emulsji do cery naczyniowej opartej o ekstrakty naturalne” - rok 2016.

15. „Badanie przenikalności mononukleotydu flawinowego z produktów kosmetycznych przez układy błon biologicznych” - rok 2017.

16. „Nanocząstki srebra i złota jako dodatek do produktów kosmetycznych: morfologia, stabilność oraz przenikanie przez błony biologiczne” - rok 2017.

17. „Opracowanie formulacji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem jarzębiny” - rok 2018.

18. „Wykorzystanie naturalnych surowców w kosmetykach złuszczających jako alternatywa dla mikroplastiku” - rok 2018.

19. „Opracowanie nowych formulacji kosmetycznych do cery z trądzikiem różowatym” - rok 2020.

20. „Opracowanie formulacji kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji cery naczyniowej” - rok 2020.

 

Opiekun: dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG

 

1. „Kompleksy wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa” - rok 2006.

2. „Optycznie czynne kompleksy wanadu(V), pochodne 2-aminoetanolu” - rok 2007.

3. „Kompleksy wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa, pochodnymi S(+)-leucinolu i R(–)-1-amino-2-propanolu” - rok 2008.

4. „Kompleksy wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa: właściwości spektroskopowe” - rok 2009.

5. „Charakterystyka spektroskopowa optycznie czynnych kompleksów wanadu(V), pochodnych aminoalkoholi” - rok 2009.

6. „Nowe enancjoselektywne katalizatory. Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa”  - rok 2012.

7. „Badania spektroskopowe i katalityczne kompleksów wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa” - rok 2012.

8. „Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa pochodnymi chiralnych β-aminoalkoholi jako katalizatory w reakcjach utleniania” - rok 2013.

9. „Nowe chiralne katalizatory w reakcjach utleniania organicznych siarczków i olefin. Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa” - rok 2013.

10. „Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa jako nowe katalizatory w reakcji utleniania cykloheksenu" - rok 2014. 

11. „Nowe katalizatory w reakcjach utleniania olefin oparte na kompleksach wanadu(V)" - rok 2014.

12. „Synteza kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa oraz zbadanie ich właściwości spektroskopowych" - rok 2015.

13. „Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa, pochodnymi L-leucyny i L-waliny" - rok 2015.

14. „Kompleksy molibdenu(VI) z zasadami Schiffa pochodnymi 2-aminoetanolu. Synteza i własności spektroskopowe" - rok 2016.

15. „Kompleksy molibdenu(VI) z zasadami Schiffa pochodnymi leucynolu i izoleucynolu" - rok 2016.

16. „Chiralne katalizatory w reakcjach utleniania oparte na kompleksach molibdenu(VI)" - rok 2017.

17. „Aktywność katalityczna w reakcjach utleniania kompleksów wanadu(V)" - rok 2017.

18. „Kompleksy wanadu(V) z zasadami Schiffa pochodnymi aminokwasów. Aktywność katalityczna w reakcjach utleniania" - rok 2018.

19. „Chiralne kompleksy wanadu(V) jako katalizatory w reakcjach utleniania" - rok 2018.

20. „Synteza i charakterystyka chiralnych kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2018.

21. „Synteza i charakterystyka spektroskopowa chiralnych kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa, pochodnych 2-amino-1-fenylo-1,3-propanodiolu" - rok 2020.

22. „Opracowanie emulsji kosmetycznych chroniących w zakresie promieniowania HEV" - rok 2021.

23. „Badania katalityczne oraz spektroskopowe kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2021.

24. „Charakterystyka i właściwości katalityczne kompleksów wanadu(V) z zasadami Schiffa" - rok 2021.

25. „Synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne kompleksów wanadu(V) z czterokoordynacyjnymi zasadami Schiffa" - rok 2022.

26. „Badania nad aktywnością katalityczną kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa w reakcjach utleniania" - rok 2022.

27. „Aktywność katalityczna chiralnych kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2023.

28. „Aktywność katalityczna kompleksów wanadu(V) z chiralnymi zasadami Schiffa w reakcjach utleniania alkenów" - rok 2023.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 07:58; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna Ostatnia zmiana: piątek, 14. Lipiec 2023 - 10:31; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna