Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

 

Opiekun: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

 

Prace Inżynierskie

 

1. „Peelingi na bazie emulsji o/w oraz hydrożelu i opłacalność produkcji w województwie pomorskim” - rok 2021.

 

Opiekun: dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG

 

Prace licencjackie

 

1. „Synteza, właściwości spektroskopowe i katalityczne kompleksów wanadu z czterokoordynacyjnymi zasadami Schiffa" - rok 2015

2. „Kompleksy wanadu(V) z wielokoordynacyjnymi zasadamiSchiffa. Synteza, struktura i charakterystyka" - rok 2015

3. „Aktywność katalityczna kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2015

4. „Optymalizacja warunków reakcji sulfoksydacji katalizowanych kompleksem wanadu(V)" - rok 2015

5. „New molybdenum(VI) Schiff base complexes. Synthesis, spectroscopic and catalytic properties" - rok 2015

6. „Synteza oraz własności spektroskopowe kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2017

7. „Kompleksy molibdenu(VI) z zasadami Schiffa. Synteza oraz charakterystyka spektroskopowa" - rok 2017

8. „Synteza i badania spektroskopowe kompleksów molibdenu(VI) z zasadami Schiffa" - rok 2020

9. „Kompleksy wanadu(V) z czterokoordynacyjnymi zasadami Schiffa jako katalizatory w reakcjach utleniania" - rok 2021

10. „Aktywność katalityczna kompleksów wanadu(V) z zasadami Schiffa w reakcjach utleniania" - rok 2021

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Kwiecień 2023 - 09:23; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Kwiecień 2023 - 09:26; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna