Badania naukowe

Badania naukowe w Pracowni Chemii i Analityki Kosmetyków

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG 
Tematyka badawcza dotyczy w dużej mierze chemii i analityki wyrobów kosmetycznych. Otrzymywanie nowych receptur produktów kosmetycznych, badanie przenikalności substancji aktywnych oraz stopnia nawilżenia skóry za pomocą dostępnych w pracowni aparatów. Synteza oraz badania właściwości spektroskopowych nowych materiałów luminezujących (opartych na jonach lantanowców lub fluoroforach organicznych) otrzymanych w postaci litej oraz w formie cienkich warstw.
 
dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG 
Tematyka badawcza dotyczy syntezy nowych chiralnych homo- oraz heterogenicznych katalizatorów, opartych m.in. na kompleksach wanadu(V) i molibdenu(VI) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz ich zredukowanymi formami. Ponadto, prowadzone są badania rentgenograficzne nad ustaleniem ich struktury cząsteczkowej i krystalicznej, a także charakterystyka spektroskopowa z wykorzystaniem technik IR, VCD, UV-Vis, dichroizmu kołowego oraz jedno- i dwuwymiarowych technik NMR. Otrzymane katalizatory badane są również pod kątem ich zdolności katalitycznych w modelowych reakcjach sulfoksydacji prochiralnych organicznych siarczków, a także reakcjach utleniania alkenów i monoterpenów.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Marzec 2014 - 16:24; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna Ostatnia zmiana: środa, 26. Październik 2022 - 14:11; osoba wprowadzająca: Beata Grobelna