Program studiów

Ochrona Środowiska - studia II stopnia


OCHRONA ŚRODOWISKATok kształcenia


2020 - 2022


Rodzaj studiów


studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie


Forma studiów


stacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku


15


 


30


45


E


4


Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa


15


15


30


60


E


5


Ekotoksykologia


15


15


15


45


E


4


Globalny system hydroklimatyczny


15


 


 


15


Z


1


Gospodarka odpadami


15


 


30


45


Z


4


Planowanie przestrzenne


15


30


 


45


E


4


Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej


30


 


 


30


Z


2


Siedliskoznawstwo


 


15T*


 


15


Z


1


Statystyka w ochronie środowiska


15


 


15


30


Z


2


Modelowanie w ochronie środowiska


15


 


15


30


Z


2


Komercjalizacja wyników badań


5


 


 


5


Z


1


SEMESTR 1


155


75


135


365


4


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Polityka ochrony środowiska


45


 


 


45


Z


4


Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska


15


 


30


45


E


4


Różnorodność biologiczna


15


 


30


45


E


4


Język angielski II


 


30


 


30


Z


2


Seminarium**


 


30


 


30


Z


4


Pracownia specjalizacyjna**


 


 


45


45


Z


6


Przedmioty do wyboru


90


90


Z/E


6


SEMESTR 2


165


60


105


330


2


30


ROK I


320


135


240


695


6


60

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Ochrona środowiska morskiego


30


 


 


30


E


2


Komunikacja interpersonalna


15


 


 


15


Z


1


Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu


30


 


 


30


Z


2


Pracownia magisterska**


 


 


90


90


Z


14


Seminarium magisterskie**


 


30


 


30


Z


5


Przedmioty do wyboru


90


90


Z/E


6


SEMESTR 3


165


30


90


285


1


30

 SEMESTR 4


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Prawo działalności gospodarczej


30


 


 


30


Z


2


Pracownia magisterska**


 


 


90


90


Z


12


Seminarium magisterskie**


 


30


 


30


Z


5


Praktyka zawodowa


zal


4


Egzamin magisterski


E


7


SEMESTR 4


30


30


90


150


1


30


ROK II


195


60


180


435


2


60

* ćwiczenia terenowe

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 16:28; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Sierpień 2020 - 20:22; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki