Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia II stopnia

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, studenci I roku wybierają Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali tzw. blok przedmiotów dyplomowych. Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od wyboru Katedry/Zakładu/Pracowni. Informacje związane z tematyką badawczą realizowaną w poszczególnych Katedrach/Zakładach/Pracowniach znajdują się na ich stronach domowych.

Blok przedmiotów dyplomowych składa się z następujących przedmiotów:


  • w sem. 2: seminarium i pracownia specjalizacyjna

  • w sem. 3: seminarium magisterskie i pracownia magisterska

  • w sem. 4: seminarium magisterskie i pracownia magisterska

Pracownia specjalizacyjnaseminarium przygotowują studenta do wykonania pracy magisterskiej w wybranej przez siebie Katedrze/Zakładzie/Pracowni. Student wykonuje pracę magisterską w trakcie pracowni magisterskiej trwającej dwa semestry, pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, student uczęszcza na seminarium magisterskie, którego celem jest wspieranie i monitorowanie realizacji pracy. Student przedstawia uzyskane wyniki w formie pisemnej pracy magisterskiej, która jest recenzowana przez pracownika innej Katedry/Zakładu/Pracowni.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Lipiec 2020 - 14:09; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 24. Lipiec 2020 - 14:09; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki