Przedmioty do wyboru

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

 


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w semestrze 2 minimum 6 punktów ECTSI ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


Forma zal.


ECTS


Analiza i wizualizacja danychdr hab. T. Puzyn, dr inż. K. Jagiełło, dr A. Gajewicz (WCh)


15*


 


30


45


Z


3


Chemia aerozoli morskichdr A. Lewandowska (WOiG)


30


 


 


30


Z


2


Fitoindykacja zbiorników wodnychdr hab. K. Banaś (WB)


 


30T**


 


30


Z


2


Ochrona brzegów morskichdr hab. L. Łęczyński (WOiG)


30


 


 


30


Z


2


Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierzątdr M. Górniak (WB)


15


 


 


15


Z


1


Radiochemia środowiska morskiegoprof. B. Skwarzec (WCh)


30


30


 


60


Z


4


Współczesne metody spektrometrii masdr M. Czerwicka (WCh)


30


15


 


45


Z


3


Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiegodr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)


30


15


 


45


Z


3

 

*Wykład w formie e-learningowej

**Zajęcia terenowe

 


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 minimum 6 punktów ECTSII ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


Forma zal.


ECTS


Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiskadr hab. J. Kumirska (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Bioindykacjadr K. Żółkoś (WB)


15


 


 


15


Z


1


Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowiekaprof. P. Skowron, dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak, dr hab. A. Żylicz-Stachula (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Ekologia ewolucyjna i behawioralnadr K. Wojczulanis-Jakubas, prof. L. Stempniewicz (WB)


30


 


 


30


Z


2


Light inducted reactions and processesprof. Adriana Zaleska-Medynska (WCh)


15


 


30


45


Z


3


Pobieranie i przygotowanie próbek do analizdr M. Paszkiewicz (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Współczesne wyzwania w metodach QSAR dr hab. T. Puzyn (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Zagrożenia ekosystemów polarnych – dr A. Panasiuk-Chodnicka, dr S. Mudrak, prof. M. Żmijewska (WOiG)


15


 


 


15


Z


1


Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiskadr hab. A. Krężel, dr K. Bradtke (WOiG)


30


 


15


45


E


3

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 21:31; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Sierpień 2020 - 20:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki