fbpx Praktyki nauczycielskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Praktyki nauczycielskie

Praktyki nauczycielskie

Praktyki pedagogiczne


Praktyki pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Po wprowadzeniu programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji KRK (od 2012 roku). Kształcenie nauczycieli jest prowadzone w ramach opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego realizowanego w trakcie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA.

Obowiązki kierownika praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowanych przez studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach opcjonalnego Modułu Kształcenia Nauczycielskiego jest dr Bożena Karawajczyk (e-mail: bozena.karawajczyk@ug.edu.pl; tel: 058 523 5199; pokój G145)

W trakcie rekrutacji na studia II stopnia, studenci wszystkich specjalności kierunku CHEMIA mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez wszystkie cztery semestry studiów, obejmują łącznie 270 godzin konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole. Modułowi przypisano łącznie 25 punktów ECTS (siatka przedmiotów znajduje się na stronie www Wydziału Chemii, w zakładce "Informacje dla studentów" dla II stopnia studiów na kierunku CHEMIA). Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje absolwentom uprawnienia i kwalifikacje do nauczania chemii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 

 


Dostępne do pobrania pliki dotyczące praktyk nauczycielskich znajdują się poniżej w załącznikach (w formie *.pdf).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2014 roku, 20:54