fbpx Projekty/granty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty/granty

Projekty/granty

Projekty realizowane po 2010 r.

-    "Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim.

Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach",

WND-POKL.04.04.04-00-007/10 (2010-2013)

M. Kwiatkowski - kierownik części realizowanej przez Uniwersytet Gdański, partnera w projekcie; B. Karawajczyk – wykonawca.

-     "Edukacja matematyczno-przyrodnicza w Polsce.

Publiczne debaty edukacyjne Uniwersytetu Gdańskiego",

UDA-POKL.04.01.01-00-180/08-00 (2009-2010)

M. Kwiatkowski - wykonawca.

-     "Hands-on approach to analytical chemistry for vocational schools II",

LLP-LDV-TOI-2008-SI-15 (2008-2011)

M. Kwiatkowski – kierownik części realizowanej przez Uniwersytet Gdański, partnera w projekcie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 8:57