fbpx Działalność naukowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Tematyka badań

-     Rozwój nowych środków wizualizacji treści chemicznych oraz wykorzystanie multimediów w kształceniu chemicznym.

-     Eksperyment edukacyjny w kształceniu chemicznym i przyrodniczym – opracowanie, weryfikacja, metodologia.

-     Badania nad efektywnością kształcenia przyrodniczego w szkołach i na uczelniach.

-     Badania stopnia przygotowania absolwentów uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z chemii i innych nauk przyrodniczych.

-     Wprowadzanie zagadnień interdyscyplinarnych do kształcenia przyrodniczego w szkołach.

-     Opracowanie metodologicznych podstaw działalności typu "outreach" skierowanej do młodzieży szkolnej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 8:59