fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty

Obecnie realizowane projekty:

  • "Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu MINIATURA; kierownik projektu: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

  • "Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu SONATA; kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

W ostatnich latach pracownicy Pracowni uczestniczyli w realizacji następujących tematów badawczych:

  • Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze, NCN DEC-2011/03/B/NZ8/03010 (2012-2015)
  • Badania nad wykorzystaniem elektrochemicznych metod zaawansowanego utleniania do efektywnego rozkładu cieczy jonowych w roztworach wodnych, MNiSzW (2009-2012)
  • Zastosowanie elektrochemicznego utleniania do rozkładu wybranych leków przeciwnowotworowych BMN /538-8150-B008-13 (2013)
  • Elektrochemiczny rozkład wybranych farmaceutyków z grupy sulfonamidów z zastosowaniem elektrod o wysokim nadnapięciu wydzielania tlenu BMN/ 538-8200-0509-1 (2011)
  • Zastosowanie homogenicznej i heterogenicznej reakcji Fentona do utylizacji wybranych farmaceutyków w ściekach – BW-(2010)
  • Wpływ struktury powierzchni elektrody na potencjał redukcyjno-utleniający i reakcje elektrodowe– BW-(2009)
  • Badanie rozkładu toksycznych związków organicznych w układzie Fe3+/H2O2 BW-(2008)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 14 kwietnia 2018 roku, 14:21