Projekty

Projekty realizowane przez Zespół Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania:

 • Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA (2017-2018); 2017/01/X/ST5/01136 kierownik projektu: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
 • “Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region” – NonHazCity; Projekt realizowany w ramach Programu UE Interreg, Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020 , termin realizacji: 03.2016 – 02.2019; 3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR); dr A. Bielicka-Giełdoń - wykonawca i ekspert
 • Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze, NCN DEC-2011/03/B/NZ8/03010 (2012-2015)
 • Badania nad wykorzystaniem elektrochemicznych metod zaawansowanego utleniania do efektywnego rozkładu cieczy jonowych w roztworach wodnych, MNiSzW (2009-2012)
 • Zastosowanie elektrochemicznego utleniania do rozkładu wybranych leków przeciwnowotworowych BMN /538-8150-B008-13 (2013) 
 • Elektrochemiczny rozkład wybranych farmaceutyków z grupy sulfonamidów z zastosowaniem elektrod o wysokim nadnapięciu wydzielania tlenu BMN/ 538-8200-0509-1 (2011)
 • Zastosowanie homogenicznej i heterogenicznej reakcji Fentona do utylizacji wybranych farmaceutyków w ściekach – BW-(2010), kierownik projektu: dr Ewa Siedlecka
 • Procedury ekstrakcji jako narzędzia do oceny mobilności i biodostępności pierwiastków metalicznych w glebach (2010), BW/8270-5-0448-0 Uniwersytet Gdański – kierownik projektu: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (2010)
 • Wpływ struktury powierzchni elektrody na potencjał redukcyjno-utleniający i reakcje elektrodowe– BW-(2009) kierownik projektu: dr Ewa Siedlecka
 • Wpływ składowania przemysłowych osadów ściekowych na zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi, BW/8000-5-0453-7 oraz BW/8000-5-0279-6 Uniwersytet Gdański, (2007-2008) kierownik projektu: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
 • Badanie rozkładu toksycznych związków organicznych w układzie Fe3+/H2O2 BW-(2008) kierownik projektu: dr Ewa Siedlecka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Marzec 2014 - 23:03; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 14:07; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń