Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Chemia ogólna i chemia nieorganiczna rozwijały się od początków chemii uniwersyteckiej w Gdańsku, tzn. od momentu zainicjowania nauczania chemii (1947) w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W różnych strukturach organizacyjnych funkcjonowały przez miniony okres ponad 70 lat. Katedra Chemii Nieorganicznej, a następnie Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej powstały w PWSP w Gdańsku odpowiednio, w latach 1951 i 1952, pod kierownictwem dr inż. Jerzego Szychlińskiego. Wraz z powstaniem w roku 1970 Instytutu Chemii, w ramach nowo powołanego Uniwersytetu Gdańskiego, w jego skład wszedł Zakład Chemii Nieorganicznej kierowany przez prof. dr inż. Tadeusza Jasińskiego. W roku 1996, już w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z Katedry Chemii Nieorganicznej, kierowanej przez prof. Zygmunta Warnke, wydzielony został Zakład Chemii Ogólnej z dr hab. inż. Lechem Chmurzyńskim jako kierownikiem. Od roku 2006, powołana z inicjatywy prof. dr hab. inż. Lecha Chmurzyńskiego funkcjonuje Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej powstała wskutek połączenia Zakładu Chemii Ogólnej i Katedry Chemii Nieorganicznej. Jej kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński.

W ostatnich kilku latach w funkcjonującej Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej zaszły wielokrotnie zmiany organizacyjne i powiązane z nimi zmiany personalne. Między innymi w roku 2018 wydzieliła się z niej nowopowstała Katedra Chemii Bionieorganicznej, pod kierunkiem wychowanka prof. Chmurzyńskiego - prof. dr hab. Mariusza Makowskiego, a w roku 2021 do Katedry została włączona, istniejąca od 2012 roku, Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania. Na dzień dzisiejszy w skład Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej wchodzą trzy pracownie: Pracownia Biologicznej Chemii Nieorganicznej (kierownik: dr hab. Joanna Makowska, prof. UG), Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych (kierownik: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński) oraz Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania (kierownik: prof. dr hab. Ewa Siedlecka).

W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo informacje dotyczące Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, m. in.:

  • skład osobowy Katedry;
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze;
  • prowadzone badania naukowe oraz realizowane projekty badawcze;
  • współpraca z innymi ośrodkami, zarówno naukowymi, jak i przemysłowymi.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Marzec 2014 - 11:11; osoba wprowadzająca: Krzysztof Żamojć Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 21:26; osoba wprowadzająca: Krzysztof Żamojć