Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

Kontakt:

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
budynek A II piętro

Skład osobowy

prof. dr hab. Ewa Siedlecka

KIEROWNIK

prof. dr hab. Ewa Siedlecka
tel. +48 58 523 50 60 pok. A228
ewa.siedlecka@ug.edu.pl

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
tel. +48 58 523 50 59 pok. A227
a.bielicka-gieldon@ug.edu.pl

admgr Patrycja Wilczewska mgr Patrycja Wilczewska
tel. +48 58 523 50 58 pok. A226
patrycja.wilczewska@ug.edu.pl
  mgr inż. Weronika Sosnowska
tel. +48 58 523 50 58 pok. A226
  mgr Aneta Kohnke
tel. +48 58 523 50 58 pok. A226