Badania Naukowe

Badania realizowane w Pracowni koncentrują się głównie na następującej tematyce:

  • Synteza nanostruktur o charakterze fotokatalizatorów i fotoelektrod
  • Aktywność i zastosowanie materiałów hybrydowych z nanostrukturami węglowymi
  • Rola cieczy jonowych w syntezie nanomateriałów
  • Fotokatalityczne i elektrochemiczne usuwanie mikrozanieczyszczeń z wód
  • Losy mikroplastików w środowisku
  • Innowacyjne metody usuwania leków ze ścieków
  • Specjacja metali w materiałach środowiskowych
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie aspektów środowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa , odpadowa, biopaliwa)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Marzec 2014 - 23:01; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 11:15; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń