fbpx Badania Naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Badania Naukowe

Badania Naukowe

Badania realizowane w Pracowni koncentrują się głównie na następującej tematyce:

 • Elektrochemicznych, chemicznych i fotochemicznych metodach zaawansowanego utleniania - badaniu kinetyki i mechanizmu rozkładu zanieczyszczeń  trudno biodegradowalnych i aktywnych biologicznie, identyfikacji i ocenie oddziaływania produktów rozkładu na środowisko
 • Modyfikacji elektrod BDD i ich zastosowaniu w oczyszczaniu ścieków i analizie zanieczyszczeń
 • Fotodegradacji i biodegradacji farmaceutyków
 • Zastosowaniu cieczy jonowych do odzysku metali szlachetnych

 

Publikacje (2012- 2013)

 1.  A.Fabiańska, R. Bogdanowicz , P. Zięba, T. Ossowski, M. Gnyba, J. Ryl, A. Zielinski, S. D. Janssens, K. Haenen  and E. M. Siedlecka, Electrochemical oxidation of sulfamerazine at boron-doped diamond electrodes: influence of boron concentration Phys. Status Solidi A, 1–8 (2013) / DOI 10.1002/pssa.201300094
 2. R. Bogdanowicz, A. Fabianska, L. Golunski, M. Sobaszek, M. Gnyba, J. Ryl, K. Darowicki, T. Ossowski, S.D. Janssens, K. Haenen, E.M. Siedlecka Influence of the boron doping level on the electrochemical oxidation of the azo dyes at Si/BDD thin film electrodes, Diamond and Related Materials, 39 (2013) 82-88
 3. R. Bogdanowicz, J. Czupryniak, M. Gnyba, J. Ryl, T. Ossowski, M. Sobaszek, E.M. Siedlecka, K. Darowicki, Amperometric sensing of chemical oxygen demand at glassy carbon and silicon electrodes modified with boron-doped diamond, Sensors and Actuators B: Chemical, 189 (2013) 30-36
 4. E. M. Siedlecka, A. Fabianska, S. Stolte, A. Nienstedt, T. Ossowski, P. Stepnowski, J. Thoming  , Electrocatalytic Oxidation of 1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride: Effect of the Electrode Material Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 5560-5574
 5. A. Białk-Bielińska, S. Stolte, M. Matzke, A. Fabiańska, J. Maszkowska, M. Kołodziejska, B. Liberek, P. Stepnowski, J. Kumirska Hydrolysis of sulphonamides in aqueous solutions” J. Hazard Mater. 221-222 (2012) 264-274
 6. Fabiańska A., Ossowski T., Stepnowski P., Stolte S., Thoming J., Siedlecka E.M., Electrochemical oxidation of imidazolium-based ionic liquids: The influence of anions. Chemical Engineering Journal 198–199 (2012) 338–345
 7. Siedlecka E.M., Stolte S. , Gołębiowski M., Nienstedt A., Stepnowski P., Thoming J., Advanced oxidation process for the removal of ionic liquids from water: The influence of functionalized side chains on the electrochemical degradability of imidazolium cations, Separation and Purification Technology 101 (2012) 26–33
 8. Fabiańska A., Ossowski T., Bogdanowicz R., Czupryniak J., Gnyba M., Odzga T., Janssens S. D., Haenen K., Siedlecka E.M.  Electrochemical oxidation of ionic liquids at highly boron doped diamond electrodes, Phys. Status Solidi A, 1–7 (2012)
 9. Czupryniak J., Fabianska A., Stepnowski P., Ossowski T., Bogdanowicz R., Gnyba M., Siedlecka E.M., Application of BDD thin film electrode for electrochemical decomposition of heterogeneous aromatic compounds Cent. Eur. J. Phys. DOI: 10.2478/s11534-012-0058-3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 marca 2014 roku, 23:06