Seminaria | Wydział Chemii

Seminaria KCHT w semestrze zimowym 2017/2018

Termin Prelegent Tytuł wystąpienia Miejsce
13 X 2017 r.
godz. 10.15
prof. Adam Liwo

Implementation of geometry-consistent local and correlation potentials in the UNRES, NARES-2P and SUGRES-1P force fields

s. C309, WCh
27 X 2017 r.
godz. 12.15
prof. Ulrich H.E. Hansmann

Modeling protein folding and aggregation

s. D102, WCh

10 XI 2017 r.
godz. 10.15

dr Sergey Samsonov Modeling protein-glycosaminoglycan interactions: Polonez project progress s. C309, WCh

24 XI 2017 r.
godz. 10.15.

dr hab. Joanna Makowska

Badania oddziaływań frgmentu białka Abets(1-42) z wybranymi lekami przeciwbólowymi.

s. C309, WCh
8 XII 2017 r.
godz. 10.15.
mgr Marcin Czapla

Aminokwasy krzemowe (SiAA - silicon amino acids)

s. C309, WCh
15 XII 2017 r.
godz. 10.15.

dr Emilia Lubecka

Backbone potentials of coarse-grained O1->4 bonded polyglucose chains

s. C309, WCh
05 I 2018 r.
godz. 10.15.
mgr Agnieszka Karczyńska

Dokowanie białko-białko przy użyciu pola siłowego UNRES

s. C309, WCh
12 I 2018 r.
godz. 10.15.
dr Adam Sieradzan

Przewidywanie struktury kwasów nukleinowych - NARES-CSA

s. C309, WCh

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 10:53