Seminaria | Wydział Chemii

Seminaria KCHT w semestrze zimowym 2017/2018

Termin Prelegent Tytuł wystąpienia Miejsce
13 X 2017 r.
godz. 10.15
prof. Adam Liwo

Implementation of geometry-consistent local and correlation potentials in the UNRES, NARES-2P and SUGRES-1P force fields

s. C309, WCh
27 X 2017 r.
godz. 12.15
prof. Ulrich H.E. Hansmann

Modeling protein folding and aggregation

s. D102, WCh

10 XI 2017 r.
godz. 10.15

dr Sergey Samsonov Modeling protein-glycosaminoglycan interactions: Polonez project progress s. C309, WCh
  - -  
  - -  
  - -  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 14:08