Seminaria | Wydział Chemii

Seminaria KCHT w semestrze letnim 2016/2017

Prelegent Tytuł wystąpienia Termin Miejsce

Adam Liwo

"Replika hamiltonowska a ergodyczność na przykładzie przewidywania struktur białek z więzami"

10 kwietnia 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Adam Sieradzan

"Badanie oddziaływań przeciwciało antygen oraz przeciwciało znacznik przy użyciu metod teoretycznych"

24 kwietnia 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Agnieszka Lipska

Potencjały

08 maja 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Cezary Czaplewski

Ciecze jonowe

15 maja 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Wojciech Grochala

"SILVERLAND: the peculiarities of chemistry and physics of the compounds of divalent silver"

22 maja 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Łukasz Golon

"Parametryzacja oddzialywan kation - nukleozyd dla pola silowego
NARES-2P"

 

29 maja 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

Donata Figaj

Białka HTRA

06 czerwca 2017, godz. 13.00

s. C210, WCh

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 11:36