fbpx Badania naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Chemii Teoretycznej

 • Struktura elektronowa i właściwości fizykochemiczne anionów (metastabilnych, związanych multipolowo, podwójnie rydbergowskich, superhalogenowych) określane metodami ab initio chemii kwantowej

 • Mechanizmy reakcji chemicznych, struktura, stabilność i reaktywność cząsteczek badane metodami teoretycznymi

 • Przewidywanie struktur białek w oparciu o fizykę oddziaływań

 • Badania symulacyjne mechanizmów zwijania białek

 • Tworzenie Jednolitego Modelu Gruboziarnistego do symulacji białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów w oparciu o fizykę oddziaływań

 • Badania symulacyjne mechanizmów działania chaperonów molekularnych

 • Badanie konformacji peptydów bioaktywnych metodami teoretycznymi z wykorzystaniem danych eksperymentalnych

 • Struktura i dynamika polimerów opartych o p-ksylilen

 • Modelowanie efektu termoelektrycznego w cieczach jonowych

 • Modelowanie receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) i ich oddziaływań z bioligandami

 • Modelowanie homologiczne białek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 10:43