fbpx Studia doktoranckie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie zakończone obroną:

 

dr Daria Magdalena Grzywacz
Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu

Obrona pracy doktorskiej: 08.05.2019

 

dr Karol Marcin Sikora
Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych.

Obrona pracy doktorskiej: 17.05.2017

 

dr Agata Walczewska
Glikozydy diosgeniny - synteza i właściwości biologiczne.

Obrona pracy doktorskiej: 12.11.2014

 

dr Dorota Tuwalska
Cukrowe aminokwasy. Synteza i zastosowanie kwasow (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych.
Temat pracy:
Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych.

Obrona pracy doktorskiej: 6.06.2011

 

dr Anna Melcer
Próby otrzymywania N-alkilowych analogów ADGP - potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych.

Obrona pracy doktorskiej: 29.06.2007

 

 

Wszczęte przewody doktorskie:

mgr Magdalena Cyman
Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych
alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybiczych

mgr Dominik Walczak
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

mgr Justyna Wielińska
Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów
oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków

mgr Justyna Bednarko
Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów
i nukleozydów kwasu treonukleinowego

mgr Milena Reszka
Fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz wykazujące zjawisko
wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 13:50