fbpx Studia doktoranckie | Wydział Chemii

Studia doktoranckie | Wydział Chemii

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie zakończone obroną:

dr Anna Melcer, (2003)
Próby otrzymywania N-alkilowych analogów ADGP - potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych.

Obrona pracy doktorskiej: 29.06.2007

 

dr Agata Walczewska, (2006)
Glikozydy diosgeniny - synteza i właściwości biologiczne.

Obrona pracy doktorskiej: 12.11.2014

 

dr Dorota Tuwalska, (2007)
Cukrowe aminokwasy. Synteza i zastosowanie kwasow (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych.
Temat pracy:
Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych.

Obrona pracy doktorskiej: 6.06.2011

 

dr Karol Marcin Sikora, (2011)
Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych.

Obrona pracy doktorskiej: 17.05.2017

 

dr Daria Magdalena Grzywacz, (2013)
Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu

Obrona pracy doktorskiej: 08.05.2019

 

Wszczęte przewody doktorskie:

mgr Magdalena Cyman, (2010)
Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych
alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybiczych

mgr Dominik Walczak, (2012)
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

mgr Justyna Wielińska, (2014)
Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów
oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków

mgr Justyna Bednarko, (2017)
Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów
i nukleozydów kwasu treonukleinowego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 lipca 2019 roku, 20:26