Realizowane Projekty badawcze

Realizowane projekty badawcze

Obecnie realizowane projekty badawcze.

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych. Grant HARMONIA9 realizowany we współpracy międzynarodowej z prof. Jooyoung Lee z Korea Institute for Advanced Study, kierownik dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG

Przewidywanie struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES, udział w opracowaniu nowych wersji pola siłowego UNRES jak i pakietu programów UNRES w ramach grantów MAESTRO-3 i HARMONIA 4 kierowanych przez prof. Adama Liwo z Pracowni Modelowania Molekularnego.

Zakończone projekty badawcze.

Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES - grant PRELUDIUM9 kierowany przez dr Pawła Krupę.

ENERLIQ - ENERgy conversion based on ionic LIQuids and novel solid technology. Projekt kierowany przez dr Macieja Bobrowskiego z Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, realizowany w latach 2012-2015 w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego  wspólnie z grupą prof. Herberta Keppnera z University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland (HES-SO). W ramach projektu opracowano termoelektrochemiczne generatory oparte o ciecze jonowe, reakcje redoks oraz technologię osadzanie ciała stałego na cieczy SOLID.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 13:23; osoba wprowadzająca: Artur Giełdoń Ostatnia zmiana: środa, 16. Wrzesień 2020 - 20:29; osoba wprowadzająca: Artur Giełdoń