Prace doktorskie

Prace doktorskie

Prace doktorskie wykonywane obecnie w Zespole Symulacji Polimerów:

  1. Badanie oddziaływań hydrofobowych i lokalnych w modelowych układach oraz białkach, Karolina Zięba, promotor: prof. dr hab. Cezary Czaplewski, promotor pomocniczy dr Magdalena Ślusarz
  2. Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów pola siłowego UNRES, Dawid Jagieła, promotor: prof. dr hab. Cezary Czaplewski
  3. Przewidywanie struktur białek metodą dynamicznego składania fragmentów i zawężania przestrzeni konformacyjnej w polu siłowym UNRES, Bartłomiej Zaborowski, promotor: prof. dr hab. Cezary Czaplewski

Prace doktorskie wykonane w Pracowni Symulacji Polimerów:

  1. Przewidywanie struktury kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych, Agnieszka Karczyńska, 2019, promotor: dr hab. Cezary Czaplewski, promotor pomocniczy dr Paweł Krupa
  2. Algorytmy dynamiki molekularnej i Monte Carlo oraz ich rozszerzenia w gruboziarnistych symulacjach zwijania polipeptydów, Tomasz Wirecki, 2016, promotor: dr hab. Cezary Czaplewski, promotor pomocniczy dr Artur Giełdoń
  3. Rozszerzenie pola siłowego UNRES o potencjały lokalne i dane z metod porównawczych w celu lepszego przewidywania struktur białek, Paweł Krupa, 2015, promotor: dr hab. Cezary Czaplewski, promotor pomocniczy dr Adam Sieradzan
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Marzec 2016 - 03:57; osoba wprowadzająca: Artur Giełdoń Ostatnia zmiana: środa, 16. Wrzesień 2020 - 15:16; osoba wprowadzająca: Artur Giełdoń