Publikacje

Publikacje Zespołu Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania

2023

 1. Ruijun Ren, Zhihui Xiao, Xiaomeng Shang, Chen Li, Zhenbei Wang, Bingbing Xu, Qiang Wang, Fei Qi, Yue Liu, Amir Ikhlaq, Jolanta Kumirska, Ewa Maria Siedlecka, Oksana Ismailova, Indirect oxidation mechanism governing in P-rGO/Ti anode with C2-PO2/rGO configuration for efficient 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one electrooxidation, Chemical Engineering Journal, 461 (2023) 141934, https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141934
 2. Paweł Mazierski, Anna Białk-Bielińska, Ewa Maria Siedlecka, Adriana Zaleska-Medynska, Aleksandra Pieczyńska, Role of operating parameters in photoelectrocatalytic degradation of anticancer drugs: ifosfamide, 5-fluorouracil and imatinib using CdS/TiO2, Journal of Water Process Engineering, 51 (2023) 103460, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.103460

2022

 1. Mazierski Paweł, Wilczewska Patrycja, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Białk-Bielińska Anna, Zaleska-Medynska Adriana, Siedlecka Ewa Maria, Pieczyńska Aleksandra: Solar-driven photoelectrocatalytic degradation of anticancer drugs using TiO2 nanotubes decorated with SnS quantum dots, Dalton Transactions, 51(15) (2022) 5962-5976, DOI:10.1039/D2DT00407K
 2. Mazierski Paweł, Wilczewska Patrycja, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Białk-Bielińska Anna, Zaleska-Medynska Adriana, Siedlecka Ewa Maria, Pieczyńska Aleksandra: Ti/TiO2 nanotubes sensitized PbS quantum dots as photoelectrodes applied for decomposition of anticancer drugs under simulated solar energy, Journal of Hazardous Materials, 421 (2022) 126751, DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.126751
 3. Shang Xiaomeng, Cui Tingyu, Xiao Zhihui, Ren Ruijun, Song Zilong, Wang Zhenbei, Li Chen, Xu Bingbing, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria, Oksana Ismailova, Electrochemical oxidation degradation of fungicide 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one (CMIT) in brine of reverse osmosis by a novel Ti/CB@ MXene anode, Separation and Purification Technology, 299 (2022) 121763, DOI:10.1016/j.seppur.2022.121763
 4. Song Zilong, Li Yanning, Wang Zhenbei, Sun Jingyi, Xu Xiaotong, Huangfu Zizheng, Li Chen, Zhang Yuting, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria, Interfacial reactions of catalytic ozone membranes resulting in the release and degradation of irreversible foulants, Water Research, 226 (2022) 119244, DOI:10.1016/j.watres.2022.119244,
 5. Song Zilong, Wang Zhenbei, Ma Jun, Sun Jingyi , Li Chen, Xu Xiaotong , Chen Chao , Chen Zhonglin , Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria, Molecular levels unveil the membrane fouling mitigation mechanism of a superpotent N-rGO catalytic ozonation membrane: Interfacial catalytic reaction pathway and induced EfOM transformation reactions, Applied Catalysis B: Environmental, 319 (2022) 121943, DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121943
 6. Song Zilong, Sun Jingyi, Wang Zhenbei, Ma Jun, Liu Yongze, Rivas Francisco Javier, Beltrán Fernando Juan, Chu Wei, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria, Two-dimensional layered carbon-based catalytic ozonation for water purification: Rational design of catalysts and an in-depth understanding of the interfacial reaction mechanism, Science of the Total Environment, 832 (2022)  155071, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.155071
 7. Wilczewska Patrycja, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Ryl Jacek, Sobaszek Michał, Sawczak Mirosław, Bogdanowicz Robert, Szczodrowski Karol, Malankowska Anna, Qi Fei, Siedlecka Ewa Maria, Development of novel (BiO)2OHCl/BiOBr enriched with boron doped-carbon nanowalls for photocatalytic cytostatic drug degradation: assessing photocatalytic process utilization in environmental condition, Applied Surface Science, 586 (2022) 152664, DOI:10.1016/j.apsusc.2022.152664
 8. Wilczewska Patrycja, Pancielejko Anna, Łuczak Justyna, Kroczewska Malwina, Lisowski Wojciech, Siedlecka Ewa Maria: The influence of ILs on TiO2 microspheres activity towards 5-FU removal under artificial sunlight irradiation, Applied Surface Science, 573 (2022) 151431, DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151431
 9. Xiao Zhihui, Cui Tingyu, Wang Zhenbei, Dang Yan, Zheng Meijie, Lin Yixinfei, Song Zilong, Wang Yiping, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria, Energy-efficient removal of carbamazepine in solution by electrocoagulation-electrofenton using a novel P-rGO cathode, Journal of Environmental Sciences, 115 (2022) 88-102, DOI:10.1016/j.jes.2021.07.019
 10. Kohnke Aneta, Wilczewska Patrycja, Siedlecka Ewa Maria, Bielicka-Giełdoń Aleksandra,  Zastosowanie fotokatalitycznej aktywacji rodników siarczanowych z wykorzystaniem bromków bizmutylu modyfikowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi do degradacji leków cytostatycznych w środowisku wodnym, W: Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2022: praca zbiorowa / Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (red.), 2022, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-352-7, s. 65-76,

2021

 1. Li Ao, Liu Ye, Wang Zhenbei, Song Zilong, Zhang Yuting, Wang Yiping, Xu Bingbing, Qi Fei, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Catalytic ozonation membrane reactor integrated with CuMn2O4/rGO for degradation emerging UV absorbers (BP-4) and fouling in-situ self-cleaning, Separation and Purification Technology, 279 (2021) 119804, DOI:10.1016/j.seppur.2021.119804
 2. Pawełek Jan, Bergel Tomasz, Siedlecka Ewa Maria, Biń Andrzej K., Szatkowska Beata, Muszański Robert, Kosiniak Michał: Techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania innowacyjnej metody ozonowania do usuwania wybranych farmaceutyków ze ścieków - badania w skali ułamkowo-technologicznej w oczyszczalni ścieków Jaworzno Dąb, Instal, 7-8 (2021) 33-38, DOI:10.36119/15.2021.7-8.5
 3. Pieczyńska Aleksandra, Mazierski Paweł, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Zaleska-Medynska Adriana, Siedlecka Ewa Maria: Effect of synthesis method parameters on properties and photoelectrocatalytic activity under solar irradiation of TiO2 nanotubes decorated with CdS quantum dots, Journal of Environmental Chemical Engineering, 9/1 (2021) 104816, DOI:10.1016/j.jece.2020.104816,
 4. Siedlecka Ewa Maria, Biń Andrzej K., Pawełek Jan, Bergel Tomasz, Szatkowska Beata, Muszański Robert, Kosiniak Michał: Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie - badania w skali pilotowej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 95, nr 7-8 (2021) 28-34,
 5. Wilczewska Patrycja, Ona Andrea Elisabeth Natasha, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Malankowska Anna, Tabaka Karol, Ryl Jacek, Pniewski Filip, Siedlecka Ewa Maria, Application of BiOClnBrm photocatalyst to cytostatic drugs removal from water: mechanism and toxicity assessment, Separation and Purification Technology, 254 (2021) 117601, DOI:10.1016/j.seppur.2020.117601, 140 punktów, IF(9,136)
 6. Wilczewska Patrycja, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Szczodrowski Karol, Malankowska Anna, Ryl Jacek, Tabaka Karol, Siedlecka Ewa Maria: Morphology regulation mechanism and enhancement of photocatalytic performance of BiOX (X = Cl, Br, I) via mannitol-assisted synthesis, Catalysts, 11(3) (2021) 312, DOI:10.3390/catal11030312
 7. Wilk Barbara Krystyna, Szopińska Małgorzata, Łuczkiewicz Aneta, Sobaszek Michał, Siedlecka Ewa Maria, Fudala-Ksiazek Sylwia: Kinetics of the organic compounds and ammonium nitrogen electrochemical oxidation in landfill leachates at boron-doped diamond anodes, Materials, 14(17) (2021) 4971, DOI:10.3390/ma14174971
 8. Kondracka Marta, Cabała Jerzy, Idziak Adam, Ignatiuk Dariusz, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, StanKłeczek Iwona: Detection of land degradation caused by historical ZnPb mining using electrical resistivity tomography, Land Degradation & Development, 32(11) (2021) 3296-3314, DOI:10.1002/ldr.4005
 9. Krychowiak-Maśnicka Marta, Krauze-Baranowska Mirosława, Godlewska Sylwia, Kaczyński Zbigniew, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Grzegorczyk Natalia, Narajczyk Magdalena, Frackowiak Joanna E., Królicka Aleksandra: Potential of silver nanoparticles in overcoming the intrinsic resistance of Pseudomonas aeruginosa to secondary metabolites from carnivorous plants, International Journal of Molecular Sciences, 22(9) (2021) 4849, DOI:10.3390/ijms22094849
 10. Sieradzan Adam, Czaplewski Cezary, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Bobrowski Maciej, Giełdoń Artur: Theoretical investigation of the structural insights of the interactions of γ-Fe2O3 nanoparticle with (EMIM TFSI) ionic liquid, Journal of Molecular Liquids, 340 (2021) 117198, DOI:10.1016/j.molliq.2021.117198
 11. Toński Michał, Paszkiewicz Monika, Dołżonek Joanna, Flejszar Mariusz, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Stepnowski Piotr, Białk-Bielińska Anna: Regeneration and reuse of the carbon nanotubes for the adsorption of selected anticancer drugs from water matrices, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 618 (2021) 126355, DOI:10.1016/j.colsurfa.2021.126355

1995-2020

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Marzec 2023 - 10:57; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 13:34; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń