XVIII Konwersatorium Analityczne (16.06 - 17.06.2023)

Tematy wystąpień uczestników XVIII Konwersatorium Analitycznego:

 

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski: Analiza śladowa substancji farmaceutycznych w środowisku - możliwości i wyzwania
 • dr hab. Magda Caban, prof. UG: Analiza leków w zooplanktonie i zoobentosie oceanicznym w ramach projektu Pharmarine
 • prof. dr hab. Adriana Mika, prof. GUMed, prof. UG: Kwasy omega-3 – czy warto je suplementować?
 • dr hab. Łukasz Haliński, prof. UG: Toksyny muchomora czerwonego - właściwości, ryzyko, oznaczanie
 • dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG: Analiza celowana i niecelowana w monitoringu zanieczyszczeń środowiska
 • dr Klaudia Godlewska: Wielokrotnego użytku próbnik pasywny z nanorurkami węglowymi do monitorowania zanieczyszczeń w ściekach: zastosowanie, regeneracja i ponowne wykorzystanie
 • dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG: Pozostałości farmaceutyków w osadach Morza Bałtyckiego
 • mgr Katarzyna Bethke: Wpływ wzrostu temperatury i zakwaszenia środowiska wodnego na toksyczność sulfametoksazolu i diklofenaku względem Daphnia magna
 • dr Paulina Łukaszewicz: Ocena przemian metabolicznych sulfoksafloru w środowisku wodnym
 • dr Joanna Dołżonek: Alternatywne metody oceny biokoncentracji.
 • dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG: Analityka lotnych związków organicznych syntezowanych przez bezkręgowce
 • dr Ewa Mulkiewicz: Biomarkery stresu oksydacyjnego u rzęsy wodnej (Lemna minor) po ekspozycji na wybrane alternatywy BPA.
 • mgr Anna Topolewska: Optymalizacja procesu ekstrakcji glikoalkaloidów steroidowych z roślin psiankowatych.
 • mgr Aleksandra Kowalska: Analiza chemometryczna jako narzędzie korelujące skład chemiczny wosków powierzchniowych dzbaneczników z obecnością i kształtem form krystalicznych
 • mgr Oliwia Lange: Ocena zmian w profilu kwasów tłuszczowych u pacjentów poddanych operacji bariatrycznej
 • mgr Agata Zwara: Bioanalityka bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w chorobie genetycznej IKSHD
 • mgr Klaudia Kropidłowska: Badanie wpływu farmaceutyków na sinice za pomocą zminiaturyzowanych testów ekotoksykologicznych
 • mgr Weronika Koczur: Toksyczność bisfenoli
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 09:09; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 11:34; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz