XVII Konwersatorium Analityczne (15.10.2022)

 

Tematy wystąpień uczestników XVII Konwersatorium Analitycznego:

 

 
 • mgr Agata Zwara: Bioanalityka bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w badaniach mechanizmu choroby rzadkiej IKSHD
 • mgr Daria Śmigiel-Kamińska: Ocena wpływu środków do dezynfekcji, sterylizacji i degradacji DNA na barwę oraz strukturę tkanin i włókien poliestrowych do celów sądowych
 • dr Klaudia Godlewska: Nanorurki węglowe jako innowacyjne sorbenty w ekstrakcji pasywnej mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego
 • dr hab. Magda Caban, prof. UG: Możliwości aplikacyjne LC-MS w analizie leków w matrycach środowiskowych
 • mgr inż. Alicja Pakiet: Kwasy tłuszczowe w przebiegu otyłości olbrzymiej – wpływ diety oraz zabiegu bariatrycznego
 • dr Paulina Łukaszewicz: Pestycydy nowej generacji – panaceum czy zagrożenie dla współczesnego świata
 • dr Hanna Lis: Fosfoniowe ciecze jonowe jako selektywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej - podsumowanie pracy doktorskiej
 • dr hab. Łukasz Haliński, prof. UG: Ekstrakcja i określanie struktury polimerów roślinnych: kutyny i suberyny
 • dr Michał Toński: Obecność leków w środowisku - metody wykrywania, rodzaje związków wykrywane w wodach ściekowych i powierzchniowych oraz poziomy ich stężeń
 • mgr Klaudia Kropidłowska: Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice
 • mgr Katarzyna Bethke: Wpływ podwyższonej temperatury i obniżonego pH na toksyczność diklofenaku względem Daphnia Magna
 • mgr Anna Topolewska: Ocena przydatności czterech technik analitycznych do oznaczania glikoalkaloidów steroidowych roślin psiankowatych
 • mgr Aleksandra Kowalska: Analiza istotności cech chemicznych w funkcjonowaniu mechanizmów chwytania owadów u roślin owadożernych (Nepenthes i Heliaamphora) oraz powiązanie ich z istniejącą izolacją geograficzną
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Styczeń 2019 - 13:00; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 11:36; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz