XVI Konwersatorium Analityczne (24.06 - 25.06.2022)

Tematy wystąpień uczestników XVI Konwersatorium Analitycznego:

 

 • prof. dr hab. Stepnowski Piotr: Pozostałości substancji leczniczych w środowisku – ciekawostka naukowa czy realne zagrożenie.
 • dr hab. Gołębiowski Marek, prof. UG: Chemiczna analiza związków organicznych wytwarzanych przez owady.
 • mgr Topolewska Anna: Optymalizacja procesu ekstrakcji glikoalkaloidów steroidowych z roślin psiankowatych
 • mgr Zwara Agata: Zmiana profilu kwasów tłuszczowych w modelu raka sutka indukowanego kancerogenem chemicznym.
 • dr Mulkiewicz Ewa: Biomarkery stresu oksydacyjnego u rzęsy wodnej (Lemna minor) po ekspozycji na diklofenak.
 • mgr Kropidłowska Katarzyna: Wykorzystanie metod chromatograficznych i spektrofotometrii do analiz pigmentów fotosyntetycznych sinic Synechocystis salina.
 • mgr inż. Pakiet Alicja: Kwasy tłuszczowe w przebiegu otyłości olbrzymiej – wpływ diety oraz zabiegu bariatrycznego.
 • dr hab. Kumirska Jolanta, prof. UG: Leki i środowisko – współczesne wyzwania analityki środowiskowej.
 • dr Dołżonek Joanna: Chromatografia jonowa w analityce cieczy jonowych.
 • dr hab. Caban Magda, prof. UG: Markery toksyczności leków względem sinic.
 • dr hab. Haliński Łukasz, prof. UG: Nowe życie (bardzo) starych metod ekstrakcji: uproszczenie, optymalizacja i nieplanowane zastosowania.
 • mgr Nawrot Agata: Wpływ ramnolipidów na precypitację węglanu wapnia w hydrożelu alginianowym.
 • dr Łukaszewicz Paulina: RSM jako skuteczne narzędzie do optymalizacji warunków ekstrakcji neonikotynoidów nowej generacji z próbek wód powierzchniowych.
 • dr Godlewska Klaudia: Próbnik pasywny zawierający nanorurki węglowe jako innowacyjne narzędzie do monitowania mikrozanieczyszczeń wód powierzchniowych i ścieków.
 • mgr Śmigiel Daria:  Przygotowanie wzorców barwników dyspersyjnych i barwników reaktywnych do analiz HPLC- DAD do celów sądowych.
 • dr hab. inż Białk-Bielińska Anna, prof. UG: Pozostałości farmaceutyków w osadach Morza Bałtyckiego.
 • dr Lis Hanna: Ciecze jonowe jako farmaceutyki - możliwości i zagrożenia.
 • mgr Katarzyna Bethke: Analiza bioakumulacji wybranych farmaceutyków w zooplanktonie żyjącym w osadniku wtórnym oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem techniki LC-MS
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 09:06; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 11:04; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz