XV Konwersatorium Analityczne (15.10 - 16.10.2021)

Tematy wystąpień uczestników XV Konwersatorium Analitycznego:

 

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski: Współczesne wyzwania ekotoksykologii i chemii środowiska substancji leczniczych
 • dr hab. Adriana Mika: Wpływ zabiegu bariatrycznego na poziom kwasów żółciowych w surowicy i kontrola glikemii u pacjentów otyłych
 • dr Ewa Mulkiewicz: Wykorzystanie linii komórek eukariotycznych w ocenie toksyczności nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
 • dr hab. Magda Caban: Sposoby minimalizowania obecności leków w środowisku
 • mgr inż. Alicja Pakiet: Oznaczanie oksylipin w surowicy krwi pacjentów otyłych za pomocą LC-MS/MS
 • mgr Klaudia Godlewska: Ocena zastosowania nanorurek węglowych jako sorbentu w dozymetrii pasywnej do izolacji i monitorowania sulfonamidów w próbkach wody
 • mgr Daniel Wolecki: Uprawy hydroponiczne w  procesie oczyszczania ścieków – analiza skuteczności   usuwania wybranych klas farmaceutyków
 • dr Paulina Łukaszewicz: Ocena zanieczyszczenia gleb rolniczych Polski północnej pozostałościami leków weterynaryjnych z wykorzystaniem metod MAE-SPE-LC-MS/MS
 • mgr Marta Wojciechowska: Zmiany w składzie chemicznym związków kutykularnych larw Mącznika młynarka przed i po zastosowaniu insektycydów
 • mgr Hanna Lis: Postępy w badaniach nad techniką PASSI
 • mgr Daria Śmigiel – Kamińska: Fizykochemiczne badania mikrośladów chemicznych
 • mgr Michał Toński: Ocena możliwości zastosowania regeneracji termicznej wobec wielościennych nanorurek węglowych
 • mgr Anna Topolewska: Glikoalkaloidy – aktywność biologiczna i potencjalna toksyczność
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 10:45; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 11:35; osoba wprowadzająca: Paulina Łukaszewicz