Praktyki pedagogiczne | Wydział Chemii

Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne są wykonywane w czasie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA w ramach Modułu Kształcenia Nauczycielskiego, którego celem jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii na III i IV stopniu kształcenia.


Obowiązki kierownika praktyk pedagogicznych, realizowanych przez studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach opcjonalnego Modułu Kształcenia Nauczycielskiego, pełni dr Bożena Karawajczyk (email: bozena.karawajczyk@ug.edu.pl; tel.: 058 523 5199; pokój G145).


W trakcie rekrutacji na studia II stopnia, studenci wszystkich specjalności kierunku CHEMIA mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez wszystkie cztery semestry studiów, obejmują łącznie 270 godzin konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole. Modułowi przypisano łącznie 25 punktów ECTS (siatka przedmiotów znajduje się na stronie WWW Wydziału Chemii, w zakładce "Informacje dla studentów" dla II stopnia studiów na kierunku CHEMIA). Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje absolwentom uprawnienia i kwalifikacje do nauczania chemii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 roku, 18:49