fbpx Podstawy prawne praktyk | Wydział Chemii

Podstawy prawne praktyk | Wydział Chemii

Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

  1. Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.);
  2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 92/R/14 z dnia 07 października 2014 r. w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego;
  3. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 80/R/14 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 98/R/13 z dnia 5 listopada 2013 r.;
  4. Plany studiów zatwierdzone przez Radę Wydziału – zgodne ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunkach studiów.

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej istnieje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie. Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 kwietnia 2015 roku, 15:47