fbpx Podstawy prawne praktyk | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Podstawy prawne praktyk

Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

  1. Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
  2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka
  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia
  4. Regulamin studiów: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/90874/uchwala_nr_12019_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_26_wrzesnia_2019_roku_w_sprawie_regulaminu_studiow_uniwersytetu_gdanskiego
  5. Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/83611/zarzadzenie_nr_80r14_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_5_sierpnia_2014_roku_w_sprawie_zmiany
  6. Ustawa o praktykach absolwenckich: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091271052
  7. Praktyki pedagogiczne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej istnieje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 22 lutego 2020 roku, 14:55