Przedmioty do wyboru

CHEMIA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne, wszystkie specjalności


Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychII ROK – SEMESTR 3


specjalność


ECTS


Analityka i diagnostyka chemiczna


5


Chemia biomedyczna


3


Chemia kosmetyków


3


Chemia żywności


2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Chemia jądrowa


30


30


 


60


3


Elektroniczna diagnostyka chemiczna


 


 


30


30


2


Materiały nieorganiczne w technice i medycynie


30


 


 


30


2


Nagrody Nobla w dziedzinie chemii


30


 


 


30


2


Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska


15


 


15


30


2


Powstanie i ewolucja życia na Ziemi


30


 


 


30


2


Wstęp do grafiki molekularnej (zajęcia w formie e-learningowej)


30


 


 


30


2


Wstęp do modelowania molekularnego (zajęcia w formie blended-learning)


15


 


30


45


3

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychII ROK – SEMESTR 4


specjalność


ECTS


Chemia biomedyczna


3


Chemia kosmetyków


2


Chemia żywności


4

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 4:II ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Analiza wody


15


 


30


45


3


Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic


 


 


15


15


1


Metody analizy jakościowej


15


 


30


45


3


Preparatyka i analiza związków naturalnych


 


 


45


45


3


Preparatyka organiczna*


 


 


45


45


3


Radiochemia i ochrona radiologiczna


 


30


 


30


2


Właściwości a struktura związków chemicznych


 


 


30


30


2


Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób


30


 


 


30


1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*przedmiotu nie mogą wybierać studenci realizujący specjalność – chemia kosmetyków

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychIII ROK – SEMESTR 5


specjalność


ECTS


Analityka i diagnostyka chemiczna


7


Chemia biomedyczna


4


Chemia kosmetyków


3


Chemia żywności


2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 5:III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Auditor ISO 14001


7,5


7,5


 


15


1


Chemia środowiska*


30


 


30


60


3


Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce


30

 

30


60


4


Język niemiecki


 


30


 


30


2


Metody analizy ilościowej w medycynie i kosmetyce


15


 


45


60


4


Uzdatnianie wody


15


 


30


45


3


Żywienie w sporcie


30


 


 


30


2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*przedmiotu nie mogą wybierać studenci realizujący specjalności: analityka i diagnostyka chemiczna oraz chemia żywności

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych


Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w 6 semestrze również blok przedmiotów dyplomowych;

Wykład dyplomowy – 30 godz. (2 ECTS)

Seminarium dyplomowe – 30 godz.

Pracownię dyplomową – 60 godz.

Blok przedmiotów dyplomowych będzie realizowany w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni.

Wykład dyplomowy jest wykładem OBOWIĄZKOWYM dla studentów, którzy wybrali dany blok przedmiotów dyplomowych, a wykładem do wyboru dla studentów innych grup dyplomowych.III ROK – SEMESTR 6


specjalność


ECTS


Analityka i diagnostyka chemiczna


5


Chemia biomedyczna


3


Chemia kosmetyków


2


Chemia żywności


3

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 6:III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru


UWAGI*


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów


30


 


 


30


2


KChO


Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych


30


 


 


30


2


KChA


Botanika farmaceutyczna dla chemików


 


6**


24


30


2


 


Chemia a społeczeństwo


30


 


 


30


2


ZDChiPN


Chemia i biochemia wybranych biomolekuł


30


 


 


30


2


KB


Chemia i radiochemia środowiska


30


 


 


30


2


KChiRŚ


Chemia roztworów


30


 


 


30


2


 KChOiN


Energia odnawialna


30


 


 


30


2


 


Fizykochemia molekuł


30


 


 


30


2


KChF


Kontrola jakości surowców i produktów kosmetycznych


15


 


30


45


3


 


Metody badań związków bionieorganicznych


30


 


 


30


2


KChBN


Nowoczesne metody syntezy chemicznej


30


 


 


30


2


KChB


Nowoczesne techniki analizy środowiska


30


 


 


30


2


KAŚ


Podstawy inżynierii genetycznej


30


 


 


30


2


KBM


Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do maktrocząsteczek biologicznych


30


 


 


30


2


KChT


Techmologie przetwarzania odpadów


30

   

30


2


KTŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem dyplomowym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę dyplomową w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

**Zajęcia terenowe

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 21:22; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 16. Marzec 2022 - 20:20; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki