Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia I stopnia

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Po zrealizowaniu pracowni dyplomowej w danej jednostce, spełnieniu wszystkich wymagań co do jej zaliczenia określonych w ramach danej jednostki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązujących przedmiotów określonych programem studiów, student może  przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Lista Jednostek Wydziału Chemii UG oferujących blok przedmiotów dyplomowych:Jednostka


Kierownik


Symbol


Katedra Analizy Środowiska


Prof. dr hab. Piotr Stepnowski


KAŚ


Katedra Biochemii Molekularnej


Prof. dr hab. Krzysztof Rolka


KBiochM


Katedra Biotechnologii Molekularnej


Prof. dr hab. Piotr Skowron


KBiotM


Katedra Chemii Analitycznej


Prof. dr hab. inż.  Tadeusz Ossowski


KChA


Katedra Chemii Biomedycznej


Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG


KChBM


Katedra Chemii Bionieorganicznej


Prof. dr hab. Mariusz Makowski


KChBN


Katedra Chemii Fizycznej


Prof. dr hab. Janusz Rak


KChF


Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska


Prof. dr hab. Bogdan Skwarzec


KChiRŚ


Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej


Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński


KChOiN


Katedra Chemii Organicznej


Prof. dr hab. Adam Prahl


KChO


Katedra Chemii Teoretycznej


Prof. dr hab. Piotr Skurski


KChT


Katedra Technologii Środowiska


Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska


KTŚ


Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki


Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski


ZDChiPN

 

WYKŁADY DYPLOMOWE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia I stopnia na 6 semestrze.Jednostka


Tytuł wykładu dyplomowego


Katedra Chemii Organicznej


Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów


Katedra Chemii Analitycznej


Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych


Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki


Chemia a społeczeństwo


Katedra Biochemii Molekularnej


Chemia i biochemia wybranych biomolekuł


Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska


Chemia i radiochemia środowiska


Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej


Chemia roztworów


Katedra Technologii Środowiska


Technologie przetwarzania odpadów


Katedra Chemii Fizycznej


Fizykochemia molekuł


Katedra Chemii Biomedycznej


Nowoczesne metody syntezy chemicznej


Katedra Analizy Środowiska


Nowoczesne techniki analizy środowiska


Katedra Biotechnologii Molekularnej


Podstawy inżynierii genetycznej


Katedra Chemii Teoretycznej


Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych


Katedra Chemii Bionieorganicznej


Metody badań związków bionieorganicznych

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Lipiec 2020 - 14:01; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 14. Maj 2021 - 20:15; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki