fbpx Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Wydziale Chemii UG | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Wydziale Chemii UG

Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Wydziale Chemii UG

Uchwała Rady Wydziału Chemii UG nr 03/12 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii UG

Uchwała Rady Wydziału Chemii UG nr 20/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG

Zarządzenie Dziekana nr 10/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Audytorów Wewnętrznych ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii

Zarządzenie Dziekana nr 7/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie procedury i terminów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie Dziekana nr 6/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie powołania członków Rad Programowych kierunków chemia, ochrona środowiska i agrochemia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie Dziekana nr 5/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie powołania pełnomocników Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2012-2016

Zarządzenie Dziekana nr 4/2012 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie budżetu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/13

Zarządzenie Dziekana nr 3/2012 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Dziekana nr 7/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) na Wydziale Chemi

Zarządzenie Dziekana nr 8/2013 z dnia 4 września 2013 roku w sprawie budżetu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2013/14

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 listopada 2013 roku, 9:22