fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka eukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2018 roku o godz. 930 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Beaty Bajorowicz

 

Na temat: „Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów


 

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 września 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Pawła Wityka

 

Na temat: „Sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w oligonukleotydach oraz kompleksach białko-DNA

 

Promotor:

ikonka edukacja

Kursy maturalne z chemii i biologii organizowane przez Wydział Chemii UG. Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Wojtysiak

 

Na temat: „Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kalikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne

 

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Doktorantów, która już tradycyjne jest wspólnie organizowana przez Wydział Chemii UG oraz Wydział Chemiczny PG.

Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku w budynku naszego Wydziału.

Więcej informacji o SSD 2017/18 można znaleźć na stronie internetowej.

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Patrycji Marii Zięby-Meyer

 

Na temat: „Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych

 

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Katarzyny Kojty

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marcina Krzysztofa Czapli

 

Na temat: „Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Skurski

ikonka edukacja

Projekt pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych, w szczególności związanych z tutoringiem, na najlepszych uczelniach europejskich (uniwersytety z pierwszej setki listy szanghajskiej). Uczestnicy spędzą maksymalnie trzy tygodnie na wybranych uczelniach, poznając nowoczesne metody pracy ze studentami zarówno wybitnymi, jak i wymagającymi wsparcia.

ikonka edukacja

Zespół z Katedry Technologii Środowiska, po kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Elsevier.