fbpx edukacja | Wydział Chemii

edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Martyny Ewy Maszoty-Zieleniak

 

Na temat: Struktura i dynamika peptydów i białek amyloidogennych na przykładzie serum amyloidu A i ludzkiej cystatyny C

ikonka edukacja

Projekt "Dziś nauka - jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck" realizowany w okresie 01.09.2016 r.- 31.07.2018 r. ma na celu poprawę jakości edukacji ogólnej w Gminie Puck, w szczególności zwiększenie kompetencji kluczowych przyrodniczo- matematycznych, cyfrowych, z języka angielskiego, kreatywności i innowacyjności, w tym wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ikonka edukacja

W dniu 2 listopada 2017 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

LID to cykl warsztatów prowadzonych przez i dla nauczycieli akademickich UG. Podczas zajęć,które mają charakter warsztatowy, będziecie Państwo mieli okazję poznać nowatorskie metody dydaktyczne stosowane na Uczelni i podzielić się własnym doświadczeniem w tym zakresie.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Alicji Mikołajczyk

 

ikonka edukacja

W roku akademickim 2017/2018, w semestrze zimowym, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) w tym również doktorantów (WYKŁAD MONOGRAFICZNY) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego.

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja