fbpx edukacja | Wydział Chemii

edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

Prodziekan ds. Nauki oraz Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów zapraszają na spotkanie z koordynatorem programu Erasmus z Avans University of Applied Sciences (Breda, Netherlands) poświęcone rekrutacji studentów zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki na zagraniczne uczelnie. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018 o godz. 11.00 w sali D102.

ikonka edukacja

Spotkania dla studentów II roku studiów I stopnia w sprawie wyboru katedry, w której realizowany będzie blok przedmiotów dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku Chemia, kierunku Ochrona środowiska oraz kierunku Biznes chemiczny, na których zaprezentowana zostanie oferta poszczególnych jednostek odbędą się odpowiednio dla:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Magdaleny Alenowicz

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Moniki Aleksandry Lewandowskiej-Goch

 

Na temat: „Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIEO PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Małgorzaty Natalii Pieszko

 

Na temat: Synteza i charakterystyka triazolowych ligandów regulatorowych struktur RNA wirusa HIV-1”


 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Natalii Anny Karskiej

 

ikonka edukacja

Uniwersytet w Mainz oraz Instytut Maxa Plancka w Mülheim organizują szkołę letnią pt. "Modern Wavefunction Methods in Electronic Structure Theory".

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Macieja Adriana Baryckiego

 

Na temat: „Modelowanie rozprzestrzeniania się wybranych cieczy jonowych w środowisku wodnym”


 

ikonka edukacja

Koordynator opiekujący się umową międzyinstytucjonalną z Hokkaido University (Japonia) w ramach współpracy z krajami partnerskimi KA 107 (Erasmus +) ogłasza nabór na wyjazdy Staff Mobility for Training (STT). W ramach wyjazdu pracownik powinien odbyć szkolenie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów w załącznikach ogłoszenia.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Magdaleny Danuty Zdrowowicz

 

Na temat: Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na promieniowanie elektromagnetyczne”


 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja