edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIEO PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Małgorzaty Natalii Pieszko

 

Na temat: Synteza i charakterystyka triazolowych ligandów regulatorowych struktur RNA wirusa HIV-1”


 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Natalii Anny Karskiej

 

ikonka edukacja

Uniwersytet w Mainz oraz Instytut Maxa Plancka w Mülheim organizują szkołę letnią pt. "Modern Wavefunction Methods in Electronic Structure Theory".

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Macieja Adriana Baryckiego

 

Na temat: „Modelowanie rozprzestrzeniania się wybranych cieczy jonowych w środowisku wodnym”


 

ikonka edukacja

Koordynator opiekujący się umową międzyinstytucjonalną z Hokkaido University (Japonia) w ramach współpracy z krajami partnerskimi KA 107 (Erasmus +) ogłasza nabór na wyjazdy Staff Mobility for Training (STT). W ramach wyjazdu pracownik powinien odbyć szkolenie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów w załącznikach ogłoszenia.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Magdaleny Danuty Zdrowowicz

 

Na temat: Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na promieniowanie elektromagnetyczne”


 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Martyny Ewy Maszoty-Zieleniak

 

Na temat: Struktura i dynamika peptydów i białek amyloidogennych na przykładzie serum amyloidu A i ludzkiej cystatyny C

ikonka edukacja

Projekt "Dziś nauka - jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck" realizowany w okresie 01.09.2016 r.- 31.07.2018 r. ma na celu poprawę jakości edukacji ogólnej w Gminie Puck, w szczególności zwiększenie kompetencji kluczowych przyrodniczo- matematycznych, cyfrowych, z języka angielskiego, kreatywności i innowacyjności, w tym wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ikonka edukacja

W dniu 2 listopada 2017 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

LID to cykl warsztatów prowadzonych przez i dla nauczycieli akademickich UG. Podczas zajęć,które mają charakter warsztatowy, będziecie Państwo mieli okazję poznać nowatorskie metody dydaktyczne stosowane na Uczelni i podzielić się własnym doświadczeniem w tym zakresie.

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja