fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Doktorantów, która już tradycyjne jest wspólnie organizowana przez Wydział Chemii UG oraz Wydział Chemiczny PG.

Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku w budynku naszego Wydziału.

Więcej informacji o SSD 2017/18 można znaleźć na stronie internetowej.

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Patrycji Marii Zięby-Meyer

 

Na temat: „Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych

 

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Katarzyny Kojty

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marcina Krzysztofa Czapli

 

Na temat: „Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Skurski

ikonka edukacja

Projekt pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych, w szczególności związanych z tutoringiem, na najlepszych uczelniach europejskich (uniwersytety z pierwszej setki listy szanghajskiej). Uczestnicy spędzą maksymalnie trzy tygodnie na wybranych uczelniach, poznając nowoczesne metody pracy ze studentami zarówno wybitnymi, jak i wymagającymi wsparcia.

ikonka edukacja

Zespół z Katedry Technologii Środowiska, po kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Elsevier.

ikonka edukacja

W dniu 4 maja 2018 roku (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

 

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

 

logo power

logo POWER

Serdecznie zapraszamy na zebranie promujące płatne staże w ramach projektu „Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG” dla Studentów I roku MSU (kierunek CHEMIA), które odbędzie się dnia 09.03.2018 r. (piątek) o godzinie 12.05 w sali D1.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1030 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Marty Beaty Paszkiewicz-Gawron

 

Na temat: „Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi

 

ikonka edukacja

Prodziekan ds. Nauki oraz Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów zapraszają na spotkanie z koordynatorem programu Erasmus z Avans University of Applied Sciences (Breda, Netherlands) poświęcone rekrutacji studentów zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki na zagraniczne uczelnie. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018 o godz. 11.00 w sali D102.