edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Katarzyny Kojty

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marcina Krzysztofa Czapli

 

Na temat: „Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Skurski

ikonka edukacja

Projekt pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych, w szczególności związanych z tutoringiem, na najlepszych uczelniach europejskich (uniwersytety z pierwszej setki listy szanghajskiej). Uczestnicy spędzą maksymalnie trzy tygodnie na wybranych uczelniach, poznając nowoczesne metody pracy ze studentami zarówno wybitnymi, jak i wymagającymi wsparcia.

ikonka edukacja

Zespół z Katedry Technologii Środowiska, po kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Elsevier.

ikonka edukacja

W dniu 4 maja 2018 roku (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

 

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

 

logo power

logo POWER

Serdecznie zapraszamy na zebranie promujące płatne staże w ramach projektu „Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG” dla Studentów I roku MSU (kierunek CHEMIA), które odbędzie się dnia 09.03.2018 r. (piątek) o godzinie 12.05 w sali D1.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1030 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Marty Beaty Paszkiewicz-Gawron

 

Na temat: „Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi

 

ikonka edukacja

Prodziekan ds. Nauki oraz Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów zapraszają na spotkanie z koordynatorem programu Erasmus z Avans University of Applied Sciences (Breda, Netherlands) poświęcone rekrutacji studentów zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki na zagraniczne uczelnie. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018 o godz. 11.00 w sali D102.

ikonka edukacja

Spotkania dla studentów II roku studiów I stopnia w sprawie wyboru katedry, w której realizowany będzie blok przedmiotów dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku Chemia, kierunku Ochrona środowiska oraz kierunku Biznes chemiczny, na których zaprezentowana zostanie oferta poszczególnych jednostek odbędą się odpowiednio dla:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Magdaleny Alenowicz

 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja