fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

Staż przepustką do kariery!

W dniu 3 października rozpoczęła się rekrutacja do II edycji płatnych staży w ramach projektu „Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG” (nr POWR.03.01.00-00-S102/17)

Liczba miejsc ograniczona!

Wszelkie niezbędne informacje zamieszczone są na stronie Wydziału.

ikonka edukacja

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii rozpoczynają się 3 października 2018 roku.

 

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 października 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Martyny Marchelek

 

Na temat: „Kompozyty półprzewodnikowe: metody otrzymywania, charakterystyka i fotoaktywność

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Darii Małgorzaty Krefft

 

Na temat: „Bifunkcyjna endonukleaza restrykcyjna TthHB271: analiza właściwości oraz zwieloktrotnienie biosyntezy enzymu poddanego inżynierii chemicznej kodującego genu

 

ikonka eukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

  • dla kierunku CHEMIA - studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 12.15, sala D101;

  • dla kierunku BIZNES CHEMICZNY - studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 13.30, sala D101;

  • dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 14.45, sala D101;

ikonka eukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Kingi Westphal

 

Na temat: „Radio- i fotoliza znakowanego DNA. Od syntezy modyfikowanych oligonukleotydów do zależności sekwencyjnej fotouszkodzeń"


 

Promotor:

ikonka eukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2018 roku o godz. 930 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Beaty Bajorowicz

 

Na temat: „Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów


 

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 września 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Pawła Wityka

 

Na temat: „Sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w oligonukleotydach oraz kompleksach białko-DNA

 

Promotor:

ikonka edukacja

Kursy maturalne z chemii i biologii organizowane przez Wydział Chemii UG. Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Wojtysiak

 

Na temat: „Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kalikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne