fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Urszuli Anny Judyckiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Samanty Kingi Romanowskiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Olimpii Weroniki Ciepłej

 

Na temat: „Mechanizm wybranych reakcji uwodornienia katalizowanych superkwasami”

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Skurski

ikonka edukacja

W dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 12.00 do 22.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Justyny Anny Sawickiej

 

Na temat: „Projektowanie i synteza rusztowań peptydowych o potencjalnym działaniu pro-regeneracyjnym”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Alana Radomira Puckowskiego

 

Na temat: „Analytics, sorption and ecotoxicological evaluation of mixtures of selected veterinary pharmaceuticals in the aquatic environment”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 900 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Moniki Marzeny Rafalik

 

Na temat: „Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z monoklonalnym przeciwciałem HCC3”

 

Promotor:

Dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Darii Magdaleny Grzywacz

 

Na temat: „Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Od 22 lutego 2018r. ruszają zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisy będą przeprowadzane sukcesywnie dla kolejnych kierunków, lat i semestrów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na Portalu Studenta oraz na FB Dziekanatu.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Przemysława Michała Jurczaka

 

Na temat: „Studies on the influence of protein-ligand and protein-cell membrane interactions on the amyloidogenic protein oligomerization process: the case of human cystatin C