Droga do doktoratu na Uniwersytecie Gdańskim

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o szkołach doktorskich, kryteriach przyjęć, stypendiach i samorządzie doktoranckim.  

 

W wydarzeniu wezmą udział: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, przedstawiciele Rady Doktorantów UG, Czasopisma „Progress”, Biura Stypendialnego UG i Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. 

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy planują rozpoczęcie kształcenia w szkołach doktorskich na UG w najbliższych latach. Udział w spotkaniu pozwoli ukierunkować działania w taki sposób, aby uzyskanie w przyszłości stopnia doktora stało się łatwiejsze.

 

6 maja, 2024 roku godz. 13.00 – 14.00

 

kod do spotkania: Qo5zeu

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGMyZWFkNWItYTg3OC00YzZiLTg0MDctNThjMjdiMzAwMzU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221985a101-05f4-4fe9-8a27-31b0d72ae55c%22%7d

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 12:11; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 12:12; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki