fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Serdecznie zapraszamy na wspólną Sesję Sprawozdawczą Doktorantów Wydziału Chemii UG i Wydziału Chemicznego PG, która odbędzie się 24 września 2021 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.   

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 od wręczenia nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w 2020 r.   

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 września 2021 roku o godz. 1000 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Hanny Lis

 

Na temat: „Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako selektywnych faz akceptorowych w ekstrakcji pasywnej wybranych farmaceutyków”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu MOST. Rekrutacja na semestr zimowy
i cały rok akademicki 2021/2022 zostanie przeprowadzona w dniach od 01 do 10 września 2021 r. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Więcej informacji na stronach:

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii dla wszystkich kierunków studiów rozpoczynają się od 06 października 2021 roku. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://chemia.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec_i_podzial_na_grupy

 

Prodziekan ds Studenckich i Kształcenia

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

 

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Chemii organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 jest następująca:

Organizacja zajęć

 

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!

Studiujesz na I roku studiów licencjackich lub I, II lub III roku jednolitych studiów magisterskich? Weź udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”!

Przez trzy kolejne semestry studiów otrzymasz indywidualne wsparcie doświadczonych tutorów, po 15 godzin w semestrze. Będzie to okazja do poszerzenia horyzontów (nie tylko badawczych), lepszego wykorzystania czasu studiów, odkrywania i rozwijania pasji.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lipca 2021 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Sylwii Barbary Szulty

 

Na temat: „Badania strukturalne O-polisacharydów wyizolowanych z bakterii Franconibacter helveticus, Pseudomonas donghuensis oraz Pectobacterium brasiliense”

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 1330 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Jakuba Maksymiliana Brzeskiego

Na temat: „Mechanizmy wybranych reakcji organicznych katalizowanych superkwasami Lewisa-Brønsteda i zależność kwasowości tych układów od struktury”

 

Szanowni Państwo,
 
piątek 4 czerwca br. został ogłoszony Dniem Rektorskim, czyli dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Chemii organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 jest następująca: 

Wszystkie zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne „chemiczne” na 1 roku studiów I stopnia oraz wszystkie pracownie magisterskie, pracownie dyplomowe oraz pracownie inżynierskie, a także zajęcia seminaryjne będą realizowane w formie tradycyjnej z bezpośrednim udziałem studentów.