fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Chemii organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 jest następująca: 

Wszystkie zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne „chemiczne” na 1 roku studiów I stopnia oraz wszystkie pracownie magisterskie, pracownie dyplomowe oraz pracownie inżynierskie, a także zajęcia seminaryjne będą realizowane w formie tradycyjnej z bezpośrednim udziałem studentów. 

Wissenschaft im Dialog (Nauka w dialogu) i Fundacja Alexandra von Humboldta zaprasza młodych badaczy z całej Europy do Międzynarodowej Szkoły Letniej "Communicating Science". W ciągu pięciu dni zdobędą oni nie tylko wiedzę teoretyczną na temat metod, formatów i struktur komunikacji naukowej, ale także będą mieli możliwość zastosowania jej w sesjach warsztatowych prowadzonych przez praktyków. Wydarzenie interdyscyplinarne odbędzie się w Berlinie pod koniec lipca/początek sierpnia 2021 roku. Udział w nim jest bezpłatny.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 1000 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Rybińskiej-Frycy

Na temat: „Wpływ metody opisu struktury chemicznej cieczy jonowych na zdolność przewidywania w modelach struktura-właściwości”

 

Promotor:

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 1215 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Pauliny Marty Spisz

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

 

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zachęca studentów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 1415 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Joanny Kreczko-Kurzawy

Na temat: „Rola wybranych inhibitorów enkefalinaz w biologii nowotworu jelita grubego. Projektowanie i synteza związków o charakterze przeciwnowotworowym w oparciu o strukturę sialorfiny”

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii od 05 października 2020 roku 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Marty Cirockiej

Na temat: „Modyfikowane transparentne warstwy przewodzące jako nowe materiały elektrodowe”