fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia odbędą się:

Ćwiczenia audytoryjne na 1 roku studiów 1 stopnia, wszystkie zajęcia laboratoryjne oraz wszystkie pracownie magisterskie, pracownie dyplomowe oraz pracownie inżynierskie, a także zajęcia seminaryjne będą realizowane w formie tradycyjnej z bezpośrednim udziałem studentów, natomiast wszystkie wykłady, ćwiczenia audytoryjne od 2 roku studiów 1 stopnia, a także wszystkie ćwiczenia audytoryjne na studiach 2 stopnia w formie zdalnej (on-line lub e-learningu). Umożliwi to zrealizowanie wszystkich efektów uczenia przewidziane tokiem studiów.

Banner

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Małgorzaty Giżyńskiej

 

Na temat: „Wykorzystanie C-końcowej sekwencji białka Blm10 do otrzymania efektywnych stymulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S”

 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 maja 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wydał Zarządzenie nr 50/R/20 (link) zmieniające kalendarz akademicki. Najważniejsze informacje to:

edukacja

Rekrutacja na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/22

 

ikonka edukacja

W dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) z uwagi na Dzień Otwarty Wydziału Chemii UG ogłaszam godziny dziekańskie od 08.00 do 22.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

Koordynator opiekujący się umową międzyinstytucjonalną z Hokkaido University (Japonia) w ramach współpracy z krajami partnerskimi KA 107 (Erasmus +) ogłasza nabór na wyjazdy Staff Mobility for Training (STT). W ramach wyjazdu pracownik powinien odbyć szkolenie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego w zakresie fotokatalizy. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów w załącznikach ogłoszenia.