fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii rozpoczynają się 3 października 2019 roku.

 

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

ikonka edukacja

w dniu 16 września 2019 r. odbyła się już piąta wspólna Sesja Sprawozdawcza Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, której tym razem organizatorem był Wydział Chemiczny PG.

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2019 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Pawła Mazierskiego

 

Na temat: Modyfikowane nanorurki TiO: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie


 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 września 2019 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marty Katarzyny Lubos

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 września 2019 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Wiolety Anny Białobrzeskiej

 

Na temat: „Badania korelacji pomiędzy właściwościami elektrochemicznymi i spektroskopowymi wybranych pochodnych 9,10-antrachinonu a ich aktywnością biologiczną”

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2019 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Agnieszki Sylwii Karczyńskiej

 

Na temat: „Przewidywanie struktury białek oraz ich kompleksów przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych”

ikonka edukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

  • dla kierunku CHEMIA - studia I-go stopnia, 2 października 2019 roku, godzina 10.00, sala D101;

  • dla kierunku BIZNES CHEMICZNY - studia I-go stopnia, 2 października 2019 roku, godzina 11.30, sala D101;

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 1100 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Sandry Marii Ramotowskiej

 

Na temat: „Charakterystyka chemosensorów opartych na sygnalizacyjnym układzie antrachinonu”

 

Promotor:

Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Doktorantów, która tradycyjne organizowana jest wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

 

Sesja odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku, tym razem na Wydziale Chemicznym PG.