fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Katarzyny Kuncewicz

 

Na temat: „Charakterystyka molekularna kompleksu białek HVEM-CD160, jako potencjalnego celu w immunoterapii”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Doroty Anny Kubiak

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Łukasza Golona

 

Na temat: „Rozszerzenie na oddziaływania z kationami metali oraz wprowadzenie algorytmów optymalizacji globalnej do gruboziarnistego modelu NARES-2P kwasów nukleinowych”

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Edyty Czajkowskiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Marii Barabaś

 

Na temat: „Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 azotową grupę funkcyjną”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Kalendarzem akademickim: organizacja roku akademickiego 2018/2019 zatwierdzonym przez Senat UG w ubiegłym roku

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magister...

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Urszuli Anny Judyckiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Samanty Kingi Romanowskiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Olimpii Weroniki Ciepłej

 

Na temat: „Mechanizm wybranych reakcji uwodornienia katalizowanych superkwasami”

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Skurski

ikonka edukacja

W dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 12.00 do 22.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG Prodziekan ds. Studiów