edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Darii Magdaleny Grzywacz

 

Na temat: „Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Od 22 lutego 2018r. ruszają zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisy będą przeprowadzane sukcesywnie dla kolejnych kierunków, lat i semestrów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na Portalu Studenta oraz na FB Dziekanatu.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Przemysława Michała Jurczaka

 

Na temat: „Studies on the influence of protein-ligand and protein-cell membrane interactions on the amyloidogenic protein oligomerization process: the case of human cystatin C

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 1215 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Pauliny Łukaszewicz

 

Na temat: „Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej”

 

Promotor:

ikonka edukacja
International Helmholtz Research School of BiophysicsSoft Matter ogłosiły nabór do udziału w Guest Student Programme. Dwumiesięczny program, realizowany w terminie od 21 lipca to 27 września 2019 r., skierowany jest do studentów chemii, fizyki, biologii oraz pokrewnych dziedzin. Nabór do programu odbywa się na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:
 
ikonka edukacja

W dniach 11-14 marca 2019 r w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie zorganizowana zostanie szkoła poświęcona molekularnej biochemii obliczeniowej. Szkoła adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i zaawansowanych studentów, oraz pracowników naukowych, zainteresowanych metodami obliczeniowymi wykorzystywanymi do badania molekularnych zjawisk biochemii i biofizyki.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 1330 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Katarzyny Mioduszewskiej

 

Na temat: „Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowotworowych w środowisku glebowym”

 

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Agnieszki Gabrieli Lipskiej

 

Na temat: „Badanie struktury i dynamiki wybranych białek metodą symulacji gruboziarnistych

 

Promotor:

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Anny Karoliny Krukowskiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Małgorzaty Marii Biedulskiej

 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja