fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2019 roku o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Agnieszki Sylwii Karczyńskiej

 

Na temat: „Przewidywanie struktury białek oraz ich kompleksów przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych”

ikonka edukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

  • dla kierunku CHEMIA - studia I-go stopnia, 2 października 2019 roku, godzina 10.00, sala D101;

  • dla kierunku BIZNES CHEMICZNY - studia I-go stopnia, 2 października 2019 roku, godzina 11.30, sala D101;

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 1100 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Sandry Marii Ramotowskiej

 

Na temat: „Charakterystyka chemosensorów opartych na sygnalizacyjnym układzie antrachinonu”

 

Promotor:

Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Doktorantów, która tradycyjne organizowana jest wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

 

Sesja odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku, tym razem na Wydziale Chemicznym PG.

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Katarzyny Kuncewicz

 

Na temat: „Charakterystyka molekularna kompleksu białek HVEM-CD160, jako potencjalnego celu w immunoterapii”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Doroty Anny Kubiak

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Łukasza Golona

 

Na temat: „Rozszerzenie na oddziaływania z kationami metali oraz wprowadzenie algorytmów optymalizacji globalnej do gruboziarnistego modelu NARES-2P kwasów nukleinowych”

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Edyty Czajkowskiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Marii Barabaś

 

Na temat: „Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 azotową grupę funkcyjną”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Kalendarzem akademickim: organizacja roku akademickiego 2018/2019 zatwierdzonym przez Senat UG w ubiegłym roku

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magister...