fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

Projekt "Dziś nauka - jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck" realizowany w okresie 01.09.2016 r.- 31.07.2018 r. ma na celu poprawę jakości edukacji ogólnej w Gminie Puck, w szczególności zwiększenie kompetencji kluczowych przyrodniczo- matematycznych, cyfrowych, z języka angielskiego, kreatywności i innowacyjności, w tym wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ikonka edukacja

W dniu 2 listopada 2017 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

LID to cykl warsztatów prowadzonych przez i dla nauczycieli akademickich UG. Podczas zajęć,które mają charakter warsztatowy, będziecie Państwo mieli okazję poznać nowatorskie metody dydaktyczne stosowane na Uczelni i podzielić się własnym doświadczeniem w tym zakresie.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Alicji Mikołajczyk

 

ikonka edukacja

W roku akademickim 2017/2018, w semestrze zimowym, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) w tym również doktorantów (WYKŁAD MONOGRAFICZNY) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego.

ikonka edukacja

Już po raz trzeci odbyła się wspólna Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy Studiów Doktoranckich prowadzonych przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tym razem organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniach 14-15 września 2017 r., był Wydział Chemiczny PG.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2017 roku o godz. 1400 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Doroty Małgorzaty Wirkus