fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

W dniu 4 maja 2018 roku (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć.

 

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

 

logo power

logo POWER

Serdecznie zapraszamy na zebranie promujące płatne staże w ramach projektu „Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG” dla Studentów I roku MSU (kierunek CHEMIA), które odbędzie się dnia 09.03.2018 r. (piątek) o godzinie 12.05 w sali D1.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1030 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Marty Beaty Paszkiewicz-Gawron

 

Na temat: „Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi

 

ikonka edukacja

Prodziekan ds. Nauki oraz Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów zapraszają na spotkanie z koordynatorem programu Erasmus z Avans University of Applied Sciences (Breda, Netherlands) poświęcone rekrutacji studentów zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki na zagraniczne uczelnie. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018 o godz. 11.00 w sali D102.

ikonka edukacja

Spotkania dla studentów II roku studiów I stopnia w sprawie wyboru katedry, w której realizowany będzie blok przedmiotów dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku Chemia, kierunku Ochrona środowiska oraz kierunku Biznes chemiczny, na których zaprezentowana zostanie oferta poszczególnych jednostek odbędą się odpowiednio dla:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Magdaleny Alenowicz

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Moniki Aleksandry Lewandowskiej-Goch

 

Na temat: „Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny”

 

Promotor:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIEO PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Małgorzaty Natalii Pieszko

 

Na temat: Synteza i charakterystyka triazolowych ligandów regulatorowych struktur RNA wirusa HIV-1”


 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Natalii Anny Karskiej

 

ikonka edukacja

Uniwersytet w Mainz oraz Instytut Maxa Plancka w Mülheim organizują szkołę letnią pt. "Modern Wavefunction Methods in Electronic Structure Theory".

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.