fbpx edukacja | Wydział Chemii

edukacja | Wydział Chemii

Edukacja

ikonka edukacja

Już po raz trzeci odbyła się wspólna Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy Studiów Doktoranckich prowadzonych przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tym razem organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniach 14-15 września 2017 r., był Wydział Chemiczny PG.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2017 roku o godz. 1400 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Doroty Małgorzaty Wirkus

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2017 roku o godz. 1000 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marty Anny Boreckiej

 

Na temat: „Study on exposure and potential consequences of the presence of pharmaceutical residues in the coastal area of the southern Baltic Sea”

 

ikonka edukacja

W dniu 2 października 2017 roku ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć. Zajęcia na Wydziale Chemii rozpoczynają się 3 października 2017 roku zgodnie z planem.

 

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Słuchaczy Studiów

Doktoranckich przy Wydziale Chemii UG i Wydziale Chemicznym PG, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 roku w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o SSD 2016/17, w tym również harmonogram wystąpień, można znaleźć na stronie internetowej:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Angeliki Moniki Głębockiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Magdaleny Diak

Na temat: „Funkcjonalne materiały półprzewodnikowe: charakterystyka i zastosowanie”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Projekt pt. „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”, który został złożony przez PG i UG w konkursie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich organizowanym przez NCBiR, został zakwalifikowany do finansowania.

Jednym z celów projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia oraz umiędzynarodowienie SD INTERCHEM.

ikonka edukacja

Informujemy, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego od dnia 28 lipca 2017 roku została uruchomiona DODATKOWA REKRUTACJA na podane niżej kierunki:

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja