fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

W dniu 2 października 2017 roku ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 22.00 - dzień wolny od zajęć. Zajęcia na Wydziale Chemii rozpoczynają się 3 października 2017 roku zgodnie z planem.

 

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

ikonka edukacja

Serdecznie zapraszamy na Sesję Sprawozdawczą Słuchaczy Studiów

Doktoranckich przy Wydziale Chemii UG i Wydziale Chemicznym PG, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 roku w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o SSD 2016/17, w tym również harmonogram wystąpień, można znaleźć na stronie internetowej:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Angeliki Moniki Głębockiej

 

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Magdaleny Diak

Na temat: „Funkcjonalne materiały półprzewodnikowe: charakterystyka i zastosowanie”

 

Promotor:

ikonka edukacja

Projekt pt. „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”, który został złożony przez PG i UG w konkursie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich organizowanym przez NCBiR, został zakwalifikowany do finansowania.

Jednym z celów projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia oraz umiędzynarodowienie SD INTERCHEM.

ikonka edukacja

Informujemy, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego od dnia 28 lipca 2017 roku została uruchomiona DODATKOWA REKRUTACJA na podane niżej kierunki:

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Elżbiety Magdaleny Wnuk

ikonka edukacja

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych z chemii i biologii, organizowanych przez Wydział Chemii.

Szczegóły dotyczące kursów znajdują się na stronie Wydziału.