fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Joanny Żebrowskiej

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Julii Pauliny Witkowskiej

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 13.30  w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Martyny Prądzińskiej

Na temat: „Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami”

 

Promotor:

ikonka edukacja

W dniach 5-9 czerwca 2017 roku odbędą się 15-godzinne zajęcia dla doktorantów zatytułowane „STRUCTURAL BIOCHEMISTRY”, które poprowadzi dr Maciej Stawikowski z Wydziału Chemii i Biochemii Atlantyckiego Uniwersytetu na Florydzie (USA).

Więcej informacji o tematyce zajęć i wykładowcy w załączonym pliku i odnośniku.

Sylabus

ikonka edukacja

W dniu 18 maja 2017 roku (czwartek) ogłaszam godziny dziekańskie od 12.00 do 22.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

 

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

Prodziekan ds. Studiów

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 12.30 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Karola Marcina Sikory

Na temat: „Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych”

 

ikonka edukacja

W celu ułatwienia dokonania wyboru katedry, w której realizowana będzie praca licencjacka, odbędą się dwa spotkanie prezentujące ofertę poszczególnych jednostek/wydziałów, odpowiednio:

ikonka edukacja

W dniu 17 marca 2017 roku (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie od 7.00 do 20.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

 

ikonka edukacja

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/20

 

ikonka edukacja

W dniu 17 lutego 2017 o godz. 12.30 w sali D2 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. rekrutacji na studia zagraniczne "Erasmus+".