fbpx edukacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

ikonka edukacja

W dniach 13-17 marca 2017 roku odbędą się 30-godzinne zajęcia zatytułowane „KOMPLEKSY BIAŁKO-BIAŁKO I PYTHON”, które poprowadzi dr hab. Mieczysław Torchała z Tessella, Stevenage (Wielka Brytania).

Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Wydziału Chemii UG. W dniu 13 marca odbędą się w godzinach popołudniowych, natomiast w pozostałe dni rozpoczną się ok. godz. 9.00

Więcej informacji o zajęciach i wykładowcy w załączonych plikach i odnośniku.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIEO PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Natalii Marii Ptaszyńskiej

Na temat: „Międzycząsteczkowe mostki disulfidowe: zastosowanie w badaniu mechanizmu splicingu peptydowego katalizowanego przez proteinazy i w syntezie koniugatów peptydowych”

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 1200 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Olgi Anny Żołnierkiewicz

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 stycznia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Joanny Marty Drzeżdżon

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 1330 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Agaty Elżbiety Gitlin-Domagalskiej

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 1000 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Magdaleny Haliny Filipowicz

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2016 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Justyny Agaty Wiczk

Na temat: „Uszkodzenia radiacyjne i fotochemiczne w DNA modyfikowanym bromopochodnymi zasad nukleinowych. Badania metodami: DHPLC, LC-MS oraz qPCR”

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Przemysława Karpowicza

Na temat: „Poszukiwanie allosterycznych modulatorów aktywności proteasomu”

 

Promotor:

Dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. nadzw.

ikonka edukacja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 października 2016 roku o godz. 1015 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Natalii Syzochenko

Na temat: „Optimal selection of descriptors for structure-activity modeling of nanoparticles based on causality analysis”

 

Promotor: