fbpx Pracownia dyplomowa i magisterska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Pracownia dyplomowa i magisterska

Zakres tematyczny aktualnych prac dyplomowych

Prace magisterskie:

Opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania chemii kształtujących postawy
 
i umiejętności badawcze uczniów.
 
Opracowanie pomocy dydaktycznych wspomagających budowanie pozaszkolnych 
 
ścieżek rozwoju ucznia.
 
Przygotowanie materiałów dydaktycznych do nauczania chemii na IV etapie kształcenia.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 14:43

Prace dyplomowe

Projekty licencjackie:

 

Anna Hertha, Chemia w gospodarstwie domowym, Gdańsk 2013

Natalia Formela, Toksyna botulinowa - leczącą trucizną, Gdańsk 2013

Paulina Deptuła, Wszystko o fajerwerkach, Gdańsk 2013

Klaudia Izdebska, Tajemnice sztucznych ogni, Gdańsk 2013

Agata Jackowska, Napoje energetyzujące – pić czy nie pić?, Gdańsk 2013

Izabela Gawin, Napoje energetyzujące a zdrowie – badania ankietowe wśród uczniów, Gdańsk 2013

Magdalena Grzegórska, Klaudia Osińska, Alchemia, Gdańsk 2013

Martyna Świerzewska, Hanna Męczykowska, Higiena jamy ustnej okiem chemika, Gdańsk 2013

Anna Kowalczyk, Magdalena Stefaniak, Reklama – prawdy i mity

a wiedza chemiczna uczniów, Gdańsk 2013

Marta Dżbik, Tworzenie narzędzi dydaktycznych z przedmiotu chemia przy współpracy z Instytutem

Badań Edukacyjnych, Gdańsk 2012

Daria Erlich, Tworzenie narzędzi dydaktycznych

dla uczniów trzeciego etapu edukacyjnego w zakresie przedmiotu chemia, Gdańsk 2012

Jan Kwaśnik, Barbara Spietelun, Ewelina Zielińska, Tworzenie narzędzi dydaktycznych przy

współpracy z Instytutem badań edukacyjnych, Gdańsk 2012

Piotr Stoltmann, Krew i jej badania – film edukacyjny, Gdańsk 2010

Agnieszka Famulska, Zanieczyszczenia powietrza w Gdańsku, Gdańsk 2010

Kamil Gaworski, Zmiany zachowań proekologicznych wśród młodzieży (1), Gdańsk 2009

Karolina Żbikowska, Zmiany zachowań proekologicznych wśród młodzieży (2), Gdańsk 2009

Julia Haracz, Właściwości utleniająco redukujące fluorowców (1), Gdańsk 2009

Agnieszka Kamińska, Właściwości utleniająco redukujące fluorowców (2), Gdańsk 2009

Marek Szczepański, Wybrane zagadnienia kinetyki chemicznej, Gdańsk 2009

 

Prace magisterskie:

 

Emilia Kociszewska, Wycieczki jako propozycja aktywnej metody edukacyjnej, Gdańsk 2011

Alina Gurgielewicz, Ewaluacja modułów dotyczących spektrometrii w ramach projektu Leonardo

da Vinci „Chemia analityczna w szkołach zawodowych – uczenie przez eksperyment”, Gdańsk 2010

Agnieszka Dalecka, Stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego

młodzieży uzdolnionej w ramach olimpiad chemicznych, Gdańsk 2009

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 9:30