fbpx Komunikaty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Komunikaty

Komunikaty

rok 2012

 

Konferencje międzynarodowe:

B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski "Implementation of science workshops – the new curriculum proposition for the students of upper primary and lower secondary educational stage – a teacher's view", V International Conference"Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2012, P.

B. Karawajczyk "Przygotowanie studentów (przyszłych nauczycieli chemii i przyrody) do pełnienia roli opiekuna uczniowskich projektów edukacyjnych" V International Conference"Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2012, P.

M. Czaja "Sprawdziany modułowe z chemii jako narzędzie pomiaru dydaktycznego" V International Conference"Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2012, P.

M. Czaja, W. Nowicki "Co można zrobić aby zwiększyć motywację uczniów – badania ankietowe" V International Conference"Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "The concentrations of trace metals in plants from phosphogypsum waste heap in Wiślinka, northern Poland", 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012, P.

A. Boryło, B. Skwarzec, G. Olszewski, W. Nowicki "The radiochemical contamination (210Po and 238U) of zone around phosphogypsum waste heap in Wiślinka (northern Poland)", 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, G. Olszewski, B. Skwarzec "Bioaccumulation of polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland", 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012, U.

 

Konferencje krajowe:

A. Koncewicz, M. Kwiatkowski, "Uczeń z dysleksją na lekcjach chemii: jaki styl uczenia się przejawia uczeń z dysleksją?"XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo 2012, P.

M. Czaja "Trudności w nauce chemii", IX Konferencja dla nauczycieli "Nie boimy się chemii", Gdańsk 2012, P.

K. Mioduszewska, M. Caban, P. Łukaszewicz, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, J. Kumirska "DIMETRIS (dimetylo(3,3,3-trufluoropropylo)sililodietyloamina) jako alternatywny odczynnik do derywatyzacji farmaceutyków (β-blokerów i β-agonistów)", I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk 2012, P.

M. Caban, K. Mioduszewska, P. Łukaszewicz, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, J. Kumirska "Optymalizacja derywatyzacji hormonów estrogennych za pomocą nowego odczynnika sililującego – DIMETRIS", I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "Oznaczanie wybranych metali ciężkich w próbkach glonów morskich", XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko", XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "Izotopy polonu (210Po), uranu (234U, 238U) i metale ciężkie w próbkach mchów z terenu Wyspy Sobieszewskiej", XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "Zawartość metali ciężkich w próbkach zwierząt jeleniowatych", XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 2012, P.

D. I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec, W. Nowicki, M. Pawlukowska "Frakcjonowanie plutonu w osadach południowego Morza Bałtyckiego", XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec, G. Olszewski "Oznaczanie izotopów polonu, uranu oraz wybranych metali ciężkich w mchach Wyspy Sobieszewskiej", Jubileuszowa X Konferencja "Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego", Sekcja Chemii Morza Komitet Badań Morza PAN, Sopot, 2012, P.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "Oznaczanie wybranych metali ciężkich w próbkach roślin łąkowych i uprawnych zebranych wokół hałdy fosforanów fosfogipsów w Wiślince", Jubileuszowa X Konferencja "Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego", Sekcja Chemii Morza Komitet Badań Morza PAN, Sopot, 2012, P.

 

rok 2011

 

Konferencje międzynarodowe

M. Caban, A. Michalak, M. Czerwicka, N. Migowska, M. Kwiatkowski, P. Stepnowski, J. Kumirska "Optimization of the SPE step in the analysis of b-blockers and b-adrenomimetics in natural water samples by SPE-GC technique", SETAC Europe 21st Annual Meeting, Mediolan (Włochy) 2011, poster

M. Caban, A. Michalak, M. Czerwicka, N. Migowska, M. Kwiatkowski, P. Stepnowski, J. Kumirska "Trace analysis of b-blockers and b-adernomimetics in natural water samples by SPE-GC technique with application of different types of detectors", SETAC Europe 21st Annual Meeting, Mediolan (Włochy) 2011, poster

M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, "Zbiór zadań jako środek dydaktyczny w edukacji chemicznej", konferencja międzynarodowa Chemicke vzdelavani v teorii a praxi, Pilzno (Czechy), 2011, komunikat.

B. Karawajczyk, "Wdrażanie przyszłych nauczycieli chemii do korzystania z laboratoryjnej metody problemowej", konferencja międzynarodowa Chemicke vzdelavani v teorii a praxi, Pilzno (Czechy), 2011, komunikat.

 

Konferencje krajowe

M. Caban, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, N. Migowska, J. Kumirska "Cykliczne sililowanie oraz tert-butylodimetylosililowanie jako technika derywatyzacji b-blokerów, b-agonistów oraz antyepileptyków", II Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Chlewiska 2011, poster.

M. Caban, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, N. Migowska, J. Kumirska "Zastosowanie złóż ekstrakcyjnych o charakterze polimerycznym do wydzielania leków o właściwościach zasadowych", II Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Chlewiska 2011, poster.

M. Czaja, E. Kowalik "Profesor Zofia Matysikowa", konferencja Kobiety w chemii Gdańsk 2011, poster (mat. zjazdowe str. 71-72).

 

 

rok 2010

 

Konferencje międzynarodowe

M. Czaja, M. Kwiatkowski, N. Gros, M. Vrtacnik "Hands-on approach to visible spectrometry – a motivation study among students of German upper secondary schools", 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Kraków 2010.

B. Karawajczyk " Introduction of modern didactic methods to students – future chemistry teachers",10th European Conference on Research in Chemistry Education, Kraków 2010.

M. Czaja, B. Karawajczyk, R. Kasprzykowska, H. Myszka, M. Kwiatkowski "Study on the quality of education at the Faculty of Chemistry, University of Gdańsk", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, poster, Book of Abstracts, str. 36.

M. Czaja, W. Nowicki "System of maintaining and improving education quality at Chemistry Faculty of University of Gdańsk – survey", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, komunikat, Book of Abstracts, str. 37.

B. Karawajczyk, M. Czaja "Promoting sustainable and healthy attitudes among pupils – thesis papers of undergraduate bachelor students", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, komunikat, Book of Abstracts, str. 56.

A. Florek "Teaching chemistry with an initial inspiration technique", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, poster, Book of Abstracts, str. 90.

A. Florek "Research on the new methodologies and tools for teaching the subjects "Lipids" in upper secondary school", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, komunikat, Book of Abstracts, str. 40.

B. Karawajczyk "Increasing the activity of students during laboratory classes of Didactics of Chemistry", 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków 2010, poster, Book of Abstracts, str. 56.

A. Florek, R. Kaźmierkiewicz "Promoting pupils' interest in science – some new approaches in Poland", XIV IOSTE Symposium 'Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education, Bled (Słowenia) 2010, poster P ID-488.

B. Karawajczyk "Kształtowanie u studentów umiejętności przydatnych w zawodzie nauczyciela", międzynarodowa konferencja Aktualny stav a vyvojove trendy vo vyucovani chemie, Bratysława (Słowacja) 2010, komunikat

B. Karawajczyk "Propagowanie zdrowego odżywiania się na lekcjach chemii", międzynarodowa konferencja Aktualny stav a vyvojove trendy vo vyucovani chemie, Bratysława (Słowacja) 2010, poster, abstrakt w Chemicke rozhlady 5(2010) (ISSN 1335-8391), str. 329 – 330.

 

Konferencje krajowe

M. Czaja, K. Gaworski, K. Żbikowska "Projekt edukacyjny »Styl życia«", konferencja Chemia dla zdrowia i urody, Gdańsk 2010, poster (mat. zjazdowe str. 44-45).  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 10:06