WFOŚ/D/210/172/2018 | Wydział Chemii

WFOŚ/D/210/172/2018

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nazwa zadania: Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców” (w ramach umowy nr WFOŚ/ D/210/172/2018)

Koszt kwalifikowany zadania: 30 000 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 20 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 10:31