fbpx WFOŚ/D/210/172/2018 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

WFOŚ/D/210/172/2018

WFOŚ/D/210/172/2018

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nazwa zadania: Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców” (w ramach umowy nr WFOŚ/ D/210/172/2018)

Kierownik projektu: dr inż. Beata Bajorowicz

Koszt kwalifikowany zadania: 30 000 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 20 000 zł

Opis zadania: Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększenie świadomości studentów oraz społeczeństwa poprzez przeprowadzenie modelowych procesów technologicznych pozwalających zrozumieć jak dobór odpowiedniej instalacji wpływa na ilość zużytych surowców, ilość generowanych odpadów w procesie oraz wydajność prowadzonych reakcji a tym samym w jaki sposób można zmniejszyć oddziaływanie instalacji (na przykładzie instalacji pracującej w zakresie syntezy substancji chemicznych) na środowisko. Adresatami projektu są studenci Wydziału Chemii UG (kierunki: biznes chemiczny, ochrona środowiska, chemia) oraz grupy uczniów ze szkół podstawowych i szkół średnich, których zainteresowania są związane z ochroną środowiska. Dodatkowo adresatami są również pozostali mieszkańcy zarówno naszego regionu jak i turyści, odwiedzający Wydział Chemii.

          

Fot. 1. Instalacja dydaktyczna złożona z pojedynczego reaktora cylindrycznego z mieszaniem pracującego w trybie periodycznym (widok z przodu i z góry).

 

  

Fot. 2 Instalacja dydaktyczna złożona z trójstopniowej kaskady reaktorów pracujących w trybie periodycznym.

Aktywny odnośnik do strony: www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji

 

  ReaktoryCO2

Fot. 3. Prezentacja stanowisk dydaktycznych składających się z pojedynczego reaktora oraz kaskady reaktorów podczas Dni Otwartych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (20.03.2019 r.).

 

WFOSIGW

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 grudnia 2020 roku, 16:35