WFOŚ/D/210/5/2018

WFOŚ/D/210/5/2018

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nazwa zadania: „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” (w ramach umowy nr WFOŚ/D/210/5/2018)

Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Adriana Zaleska-Medynska

Koszt kwalifikowany zadania: 400 000 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 320 000 zł

Opis zadania: Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie nowatorskiego urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania strumieni powietrza emitowanych w obiektach gospodarki ściekowej (takie jak przepompownie ścieków czy punkty zlewne nieczystości) służącego do ograniczania oddziaływania obiektów gospodarki ściekowej na środowisko.

Prototypowa instalacja do dezodoryzacji i dezynfekcji powietrza jest nowatorskim rozwiązaniem służącym do usuwania lotnych związków organicznych (VOCs), związków nieorganicznych (takich jak NOx, NH3, SO2) oraz odorantów, pyłów i mikroorganizmów. Urządzenie umożliwia efektywną degradację toksycznych zanieczyszczeń w fazie gazowej jednocześnie za pomocą selektywnego utleniacza (O3) oraz za pomocą rodników hydroksylowych (utleniacza nieselektywnego). Zastosowanie nowoczesnego systemu oczyszczania powietrza (metoda fotokatalityczna wspomagana ozonowaniem) pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i tym samym przyczyni się do polepszenia warunków pracy w obiektach gospodarki ściekowej oraz podniesienia jakości życia okolicznych mieszkańców.

Proponowane urządzenie ma budowę modułową, która pozwala na eliminację pyłów w module odpylania oraz na degradację związków organicznych i nieorganicznych (w tym odorantów) w reakcji utleniania za pomocą ozonu oraz rodników hydroksylowych (generowanych w module utleniania fotokatalitycznego). Ponadto instalacja wyposażona jest w moduł adsorpcji na węglu aktywnym. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o nowatorskie materiały fotokatalityczne, a połączenie reakcji fotokatalitycznej z reakcją ozonowania pozwala na zwiększenie efektywności oraz rozszerzenie spektrum zanieczyszczeń, które mogą być usuwane taką metodą.

Za część merytoryczną projektu odpowiedzialny był zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii. Pierwszy etap prac badawczo-rozwojowych dotyczył opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych warstw fotokatalitycznych w skali ułamkowo-technicznej. W ramach projektu przeprowadzono również badania dotyczące korelacji rodzaju i stężenia zanieczyszczeń w pobliżu obiektów gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud z porą dnia oraz temperaturą otoczenia. Kolejnym etapem był projekt i budowa instalacji dostosowanej do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza w pobliżu obiektów gospodarki ściekowej. Wykonawcą urządzenia do dezynfekcji i dezodoryzacji powietrza była firma PHU Dytrych z Łodzi reprezentowana przez Pana Witolda Dytrycha.

Aktywny odnośnik do strony: www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji

 

   

Urządzenie do oczyszczania strumieni powietrza zainstalowane na terenie oczyszczalni ścieków w Szemudzie

 

WFOSIGW

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 14. Marzec 2020 - 18:20; osoba wprowadzająca: Beata Bajorowicz Ostatnia zmiana: środa, 23. Grudzień 2020 - 18:25; osoba wprowadzająca: Beata Bajorowicz