fbpx Materiały pokonferencyjne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Materiały pokonferencyjne

Materiały pokonferencyjne

1.      Qi X-F, Lesner A, Kupryszewski G, Rolka K. Two-dimensional NMR study of a selective agonist for NK-3 tachykinin receptor - scyliorhinin II, Peptides 1996, Proceedings of 24th Symposium of the European Peptide Society, Edinburgh 1996, Scotland, Mayflower Scientific Ltd. 1998, (R. Ramage, R. Epton, eds.), str. 739-740.

2.      Ellward I, Fabiszewska J, Lesner A, Rolka K, Toruński A, Makarewicz W, Jabłońska-Kaszewska I, Śledziński Z, Babicki A, Gruca Z, Wajda Z. HPLC As a Method for the investigation for poliamines as cancer markers, Proceedings of 13th International Symposium on Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation"Ars Separatoria'98", Gniew 1998, Poland, str. 61-62.

3.      Rodziewicz S, Lesner A, Rolka K, Łęgowska A, Czaplewski C, Liwo A, Patacchini P, Quartara Q. Conformational studies of scyliorhinin II analogues - tachykinin peptides, using NMR spectoscopy and molecular dynamics, Peptides 1998, Proceedings of 25th European Peptide Symposium, Budapest 1998, Hungary, Akadémiai Kiadó, Budapest 1999, (S. Bajusz, F. Hudecz, eds.), str. 334-335.

4.      Kupryszewski G, Jaśkiewicz A, Lis K, Lesner A, Różycki J, Rodziewicz S, Rolka K. Ragnarsson U. The influence of the side chain of an amino acid in position P1 of trypsin inhibitor CMTI-III on its inhibitory activity, Peptides 1998, Proceedings of 25th European Peptide Symposium, Budapest 1998, Hungary, Akadémiai Kiadó, Budapest 1999, (S. Bajusz, F. Hudecz, eds.), str. 826-827.

5.      Makarewicz W, Toruński A, Dobosz M, Lis K, Rolka K, Lesner A, Jabłońska-Kaszewska I, Gruca Z, Wajda Z, Poliaminy jako potencjalny marker raka jelita grubego, Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999, T 3, str. 195-197.

6.      Lesner A, Brzozowski K, Kupryszewski G, Rolka K. New chromogenic substrates of bovine-trypsin based on sequence of binding loop of trypsin inhibitor CMTI-III: design, chemical synthesis and kinetic investigation, Peptides 2000, Proceedings of 26th European Peptide Symposium, Montpellier 2000, France, EDK Éditions, Paris 2001, (J. Martinez, J.-A. Fehrentz, eds.), str. 241-242.

7.      Lesner A, Kartvelishvili A, Szponar M, Simm M. Inhibition of NFkB activity by supernatants of HIV-1 resident CD4+T-lymphocytes and partially purified HIV-1 resistant factor (HRF): A novel mechanism of antiviral activity, P271b, AIDS Vaccine 2003, New York 2003.

8.      Zabłotna E, Jaśkiewicz A, Kaźmierczak K, Mackojć K, Dysasz H, Markiewicz A, Lesner A, Miecznikowska H, Rolka K. Application of combinatorial chemistry methods for selecting potent substrates and inhibitors of serine proteinases, Peptides 2004, Proceedings of Third International and 28th European Peptide Symposium, Prague 2004, Czech Republic, Kenes International, Geneva 2005, (M. Flegel, M. Fridkin, C. Gilon, J. Slaninova, eds.), str. 694-695.

9.      Walewska A, Lesner A, Miecznikowska H, Rolka K. Utilization of CLEAR-OXTM, polymere supported oxidant for disulfide bridge formation in peptides, Peptides 2006, Proceedings of 29th European Peptide Symposium, Gdańsk 2006, Poland, Kenes International, Geneva 2007, (K. Rolka, P. Rekowski, J. Silberring, eds.), str. 290-291.

10.  Wysocka M, Kwiatkowska B, Lesner A, Rolka K. Chromogenic substrates of serine proteases designed by the combinatorial chemistry methods, Peptides 2006, Proceedings of 29th European Peptide Symposium, Gdańsk 2006, Poland, Kenes International, Geneva 2007, (K. Rolka, P. Rekowski, J. Silebrring, eds.), str. 291-292.

11.  Kowalska J, Wilmowska-Pelc A, Lorenc-Kubis I, Łęgowska A, Kwiatkowska A, Śleszyńska M, Lesner A, Walewska A, Zabłotna E, Rolka K, Wilusz T. A new family of serine proteinase inhibitors from plants, Peptides 2006, Proceedings of 29th European Peptide Symposium, Gdańsk 2006, Poland, Kenes International, Geneva 2007, (K. Rolka, P. Rekowski, J. Silebrring, eds.), str. 410-411.

12.  Lesner A, Wysocka M, Spichalska B, Mackiewicz L, Łęgowska A, Guzow K, Wiczk W, Rolka K. Selection of chromogenic and fluorogenic substrates of neutrophil serine proteases using combinatorial chemistry approach, Peptides 2008, Proceedings of 30th European Peptide Symposium, Helsinki 2008, str. 260-261.

13.  Dębowski D, Łęgowska A, Lesner A, Rolka K. Selection of peptomeric inhibitors of bovine α-chymotrypsin and cathepsin G based on trypsin inhibitor SFTI-1 using combinatorial chemistry approach, Peptides 2008, Proceedings of 30th European Peptide Symposium, Helsinki 2008, Finland, str. 262-263.

14.  Łukajtis R, Łęgowska A, Dębowski D, Wysocka M, Lesner A, Rolka K. Analogues of trypsin inhibitor SFTI-1 modified in absolutely conserved P1ʹ position by synthetic or non-proteinogenic amino acids, Peptides 2010, Proceedings of 31th European Peptide Symposium, Copenhagen, Denmark, European Peptide Society, Copenhagen 2010, (M. Lebl, M. Meldal, K. J. Jensen, T. Høeg-Jensen, eds.), str. 470-471.

15.  Łęgowska A, Dębowski D, Wysocka M, Lesner A, Rolka K. The influence of disulfide bridge of trypsin inhibitor SFTI-1 for enzyme – inhibitor interaction, Peptides 2010, Proceedings of 31th European Peptide Symposium, Copenhagen, Denmark, European Peptide Society, Copenhagen 2010, (M. Lebl, M. Meldal, K. J. Jensen, T. Høeg-Jensen, eds.), str. 472-473.

16.  Lesner A, Wysocka M, Jaros M, Łęgowska A, Rolka K. Specific substrates and inhibitors of human furin, Peptides 2010, Proceedings of 31th European Peptide Symposium, Copenhagen, European Peptide Society, Copenhagen 2010, (M. Lebl, M. Meldal, K. J. Jensen, T. Høeg-Jensen, eds.), str. 198-199.

17.  Lesner A, Wysocka M, Jaros M, Łęgowska A, Guzow K, Dubin G, Władyka B, Wiczk W, Rolka K. The characterization of staphopains enzyme family from Staphylococcus aureus using combinatorial chemistry methods, Peptides 2010, Proceedings of 31th European Peptide Symposium, Copenhagen, European Peptide Society, Copenhagen 2010, (M. Lebl, M. Meldal, K. J. Jensen, T. Høeg-Jensen, eds.), str. 202-203.

18.  Dębowski D, Mizeria A, Lesner A, Łęgowska A, Rolka K. Analogues of SFTI-1 as the potental inhibitors of the 20S proteasome, Peptides 2012, Proceedings of 32nd European Peptide Symposium, European Peptide Society, Athens 2012, (G. Kokotos, V. Constantinou-Kokotou,  J. Matsoukas, eds.), str. 258-259.

19.  Popow J, Wysocka A, Lesner A, Łęgowska A, Rolka K. New neutrophil serine proteinases substrates optimized in prime position – using the combinatorial approach, Peptides 2012, Proceedings of 32nd European Peptide Symposium, European Peptide Society, Athens 2012, (G. Kokotos, V. Constantinou-Kokotou,  J. Matsoukas, eds.), str. 282-283.

20.  Łęgowska A, Wysocka M, Lesner A, Filipowicz M, Sieradzan A, Pikuła M, Trzonkowski P, Rolka K. Fluorescent analogues of SFTI-1 – synthesis and application, Peptides 2012, Proceedings of 32nd European Peptide Symposium, European Peptide Society, Athens 2012, (G. Kokotos, V. Constantinou-Kokotou,  J. Matsoukas, eds.), str. 262-263.

21.  Łęgowska A, Łukajtis R, Filipowicz M, Łęgowska M, Dębowski D, Wysocka M, Lesner A, Rolka K. The analogues of SFTI-1 modified in the P1 position by, β- and γ-amino acids and N-substituted β-alanines, Peptides 2012, Proceedings of 32nd European Peptide Symposium, European Peptide Society, Athens 2012, (G. Kokotos, V. Constantinou-Kokotou,  J. Matsoukas, eds.), str. 398-399.

                          

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Natalia Gruba
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 kwietnia 2014 roku, 11:56