Pracownia Dyplomowa | Wydział Chemii

Pracownia Dyplomowa

Zapraszamy studentów III roku studiów I-go stopnia do wykonywania prac dyplomowych
w Katedrze Technologii Środowiska.

Propozycja tematów projektów dyplomowych

Wytyczne dla autorów prac dyplomowych

Zagadnienia obowiązujące na egzamin dyplomowy (plik pdf)

Harmonogram seminarium  (plik pdf)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Wileńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 14:01